Tìm kiếm tin tức
Chủ nhật xanh
Một số hình ảnh hoạt động tại các địa phương, đơn vị:
Ngày 20/3/2022, tất cả các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức chính tri, xã hội tiếp tục ra quân thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" .
Một số hình ảnh hoạt động tại các địa phương, đơn vị:
Thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động; nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường. Sáng ngày 19/9/2021, 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức chính tri, xã hội đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ tư; hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021”.  
Hình ảnh hoạt động tại một số đơn vị:
Hình ảnh hoạt động tại một số đơn vị:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.680.746
Truy cập hiện tại 2.846