Tìm kiếm tin tức
A Lưới: Hướng đi mới cho thanh niên lập nghiệp với mô hình trồng Sâm Bố Chính
7/27/2022 1:45:59 PM

Xác định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn của huyện A Lưới đã phát huy vai trò đồng hành, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, trọng tâm là khuyến khích, xây dựng mới các mô hình kinh tế trong đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã hỗ trợ nhiều mô hình phát triển kinh tế cho ĐVTN trên địa bàn huyện như mô hình chăn nuôi, trồng trọt, mô hình trồng rừng… Để đưa các mô hình phát triển kinh tế ngày càng hiểu quả và đi lên hơn nữa Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai và chọn hướng đi mới cho thanh niên lập nghiệp với mô hình trồng Sâm Bố chính. 

Mô hình trồng Sâm bố chính không còn xa lạ nhưng đối với huyện nghèo A Lưới mô hình trồng Sâm vẫn chưa được quan tâm và đầu tư phát triển nhất là các bạn ĐVTN vẫn chưa tiếp cận với mô hình này. Với nguồn vốn ban đầu được Ban Thường vụ Huyện Đoàn hỗ trợ từ quỹ thanh niên lập nghiệp cho đồng chí Hồ Thị Diệp Linh - Phó Bí thư xã Đoàn Hồng Thượng để phát triển mô hình trồng Sâm Bố Chính.

Bước đầu triền khai mô hình Sâm, đồng chí Linh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc cải tạo đất và chăm sóc vì chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù bản thân chưa có kinh nghiệm trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật áp dụng vào mô hình, nhưng bằng sự nổ lực học hỏi và tìm tòi cách thức phát triển trên các trang mạng xã hội với quỹ đất 800m2 vốn có của gia đình đồng chí Linh đã mạnh dạn trồng 2.500 cây. Hiện nay mô hình trồng Sâm Bố Chính của đồng chí Diệp Linh đang trên đà phát triển và sẽ cho hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Toàn - Bí thư Huyện đoàn A Lưới cho biết: “Trên địa bàn huyện có đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của đoàn viên, thanh niên. Trồng sâm bố chính là mô hình phát triển kinh tế mới trên địa bàn huyện, phù hợp với những trường hợp ít vốn, ít đất sản xuất. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình bằng cách tổ chức các buổi tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng sâm bố chính cho những đoàn viên, thanh niên có ý chí vươn lên phát triển kinh tế”.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn tích cực nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong vấn đề phát triển kinh tế để có những định hướng, tư vấn cũng như phối hợp với các ngành liên quan tạo điều kiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, kinh nghiệm... tổ chức các chương trình tham quan, học tập mô hình kinh tế trong và ngoài huyện nhằm định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế”.

Có thể thấy rằng, việc giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, thậm chí làm giàu tại khu vực nông thôn không phải là điều quá khó khăn, vấn đề là phải lựa chọn được hướng đi, cách làm một cách phù hợp. Và với việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả là một hướng đi đúng đắn cần được nhân rộng.

Huyện đoàn A Lưới

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.577.627
Truy cập hiện tại 5.210