F:\F_Portal\thanhnien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020
Ngày cập nhật 23/07/2020

Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2020 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm bổ sung đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu: Việc tuyển dụng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng pháp luật, trên cơ sở căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế của từng cơ quan, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tại Khoản 2, Mục này.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ, công chức, Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và các điều kiện sau:

- Tuổi dự tuyển: Không quá 35 tuổi đối với nam và nữ. Riêng dự tuyển vào vị trí việc làm Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên cấp huyện, cấp tỉnh không quá 25 tuổi. Độ tuổi tính theo năm.

- Người dự tuyển vào các vị trí việc làm nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan Đảng cấp huyện, cấp tỉnh phải là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú được tổ chức Đoàn nơi sinh hoạt xác nhận, có lý lịch rõ ràng, có triển vọng phát triển Đảng. Dự tuyển vào vị trí việc làm Chuyên viên công tác Đoàn thanh niên ưu tiên người có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng công tác xã hội, có kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

- Trình độ:

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học đối với cơ sở đào tạo trong nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật ra Tiếng Việt và có công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Ngoại ngữ: Chứng chỉ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.

+ Tin học: Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

III. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CẦN TUYỂN

Tuyển dụng thông qua thi tuyển 24 chỉ tiêu thuộc 12 đơn vị, trong đó: công chức 19 chỉ tiêu, viên chức 05 chỉ tiêu.

 (Có tổng hợp chỉ tiêu, yêu cầu chuyên môn đào tạo cần tuyển kèm theo).

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

a. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

b. Bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 3x4) theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng từ cấp huyện đến cấp tỉnh cần bổ sung thêm Bản khai lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

c. Lý lịch tư pháp.

d. Bản sao giấy khai sinh.

đ. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra Tiếng Việt, có công nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xuất trình bản gốc để kiểm tra khi nộp hồ sơ).

e. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

g. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

h. 04 ảnh cỡ 4x6 chụp trong thời gian 6 tháng trở lại (phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh), 03 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển.

i. Đối với người dự tuyển về công tác tại huyện miền núi hoặc người dự tuyển là ngoại tỉnh: Kèm theo bản cam kết tình nguyện làm việc lâu dài từ đủ 5 năm trở lên.

2. Nộp hồ sơ dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi bìa cứng. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ từ 02 vị trí trở lên, khai hồ sơ không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.

b) Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản gốc các loại văn bằng, chứng chỉ để người nhận hồ sơ dự tuyển kiểm tra, đối chiếu. Người nhận hồ sơ dự tuyển phải có giấy tiếp nhận hồ sơ trao cho người dự tuyển có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền đăng thông báo tuyển dụng.

4. Địa điểm nhận hồ sơ

Người dự tuyển vào các cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ tại văn phòng (hoặc phòng tổng hợp, phòng tổ chức cán bộ...) thuộc cơ quan, đơn vị đó. Dự tuyển vào các cơ quan, đơn vị thuộc huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế thì nộp hồ sơ tại ban tổ chức huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế đó. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thường trực các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế chịu trách nhiệm về tổ chức nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự tuyển.

5. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Phương thức tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua thi tuyển đối với công chức và viên chức khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Người dự thi thực hiện 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyên công nhận.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi: 180 phút.

2. Xác định người trúng tuyển

- Đối với công chức: Thực hiện theo Khoản 5, Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đối với viên chức: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP

Dự kiến tháng 9/2020. Thời gian tổ chức thi tuyển, tài liệu ôn tập do Hội đồng tuyển dụng của tỉnh quyết định và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy (địa chỉ truy cập: tinhuytthue.vn) để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện (có thông báo cụ thể sau). 

Nguồn: Tinhuytthue.vn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.681.943
Truy cập hiện tại 3.589