Tìm kiếm tin tức
A Lưới: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệm vụ công tác Hội năm 2022
10/5/2022 11:23:37 AM

Nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực công tác cho các cán bộ Đoàn cơ sở. Sáng ngày 03/10/2022 Hội LHTN Việt Nam huyện A Lưới phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2022. 

Với các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh;  Kỹ năng hoạt náo trong sinh hoạt tập thể và kỹ năng nói trước công chúng, Tuyên truyền về chủ quyền biển đạo Việt Nam; Những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020.

Bên cạnh, đại diện Hội LHTN Việt Nam huyện A Lưới đã triển khai các phương pháp nhằm tuyên truyền cho các bạn hội viên thanh niên về Luật Thanh niên năm 2020 một cách dễ hiểu.

Huyện Đoàn A Lưới

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.577.217
Truy cập hiện tại 5.072