Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị và tập huấn kỹ nămg, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội năm 2022
Ngày cập nhật 18/08/2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn toàn huyện; ngày 16/8/2022 Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị và tập huấn kỹ năng công tác Đoàn - Hội cấp cơ sở năm 2022.

Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn đã được các báo cáo viên trao đổi những nội dung liên quan đến các chuyên đề, cụ thể:

Nội dung 1: Triển khai chuyên đề năm 2022: Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nội dung 2: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Nội dung 3: Hướng dẫn số 29-HD/TWĐTN ngày 29/10/2013 về việc hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hướng dẫn công tác Thi đua khen thưởng và Công tác quản lý Đoàn viên.

Lớp bồi dưỡng và tập huấn đã tăng cường kiến thức lý luận chính trị, những thông tin và kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở đặc biệt đối với các đồng chí cán bộ ở cấp Chi Đoàn, Chi Hội, Câu lạc bộ. Đây cũng là dịp để các cán bộ Đoàn - Hội có thể giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, thúc đẩy các hoạt động có chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng Đoàn - Hội ở cơ sở.

Huyện Đoàn Quảng Điền

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 12.682.602
Truy cập hiện tại 3.948