Tìm kiếm tin tức
CHƯƠNG XII: TUỔI TRẺ ĐI ĐẦU THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG
10/18/2007 8:58:32 AM

Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 1980, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IV diễn ra tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Đại hội đã đánh giá cao những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc của thế hệ trẻ Việt Nam trong gần 20 năm qua. Nổi bật là hàng triệu đoàn viên, hội viên thanh niên đã hăng hái đi đầu tham gia các phong trào cách mạng của tuổi trẻ như “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, phong trào “Quyết thắng” làm nên bản anh hùng ca bất diệt, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc.

Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu cách mạng của Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam trong thời kì đổi mới là: “Phát huy mạnh mẽ vai trò chính trị của Đoàn, quyền làm chủ tập thể, vai trò xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi ba cuộc cách mạng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm học tập và rèn luyện để trưởng thành mau chóng trở thành lớp người mới, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc”.

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đề ra ba mặt công tác chủ yếu sau:

1 – Nâng cao giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, quyết tâm học tập và rèn luyện trở thành lớp người mới, làm chủ tập thể XHCN phát triển toàn diện.
2 - Đẩy mạnh phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua, hành động cách mạng của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3 – Xây dựng Đoàn vững mạnh, nhanh chóng tổ chức, đoàn kết, tập hợp thế hệ trẻ thành lực lượng làm chủ tập thể.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã họp Hội nghị lần thứ 4 (tháng 5-1982), Hội nghị lần thứ 5 và đến tháng 1-1984, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (Khoá IV) đã bổ sung nội dung và đề ra 5 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong thời gian tới là:

1 – Chương trình học tập, rèn luyện xây dựng con người mới XHCN.
2 – Chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất, lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện.
3 – Chương trình tuổi trẻ lao động, sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm cho thanh niên.
4 – Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.
5 – Chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận cải tạo XHCN và phân phối lưu thông.

Có thể nói các chương trình hành động cách mạng đã được các cấp Đoàn, Hội nhiệt liệt hưởng ứng do đó đã thu hút hàng triệu triệu đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia, tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong toàn Đoàn, toàn Hội góp phần phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội do Đảng và Nhà nước đề ra.

Với chương trình “Tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp” thanh niên nông thôn đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp như thâm canh, tăng năng suất lao động. Đã có hàng triệu hội viên thanh niên nông thôn tham gia phong trào học và làm kĩ thuật, đã tổ chức được 2.700 tổ, ban khoa học trẻ với hai triệu kĩ thuật viên. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có 5/6 huyện ngoại thành với 67/85 xã có ban khoa học trẻ. Thực hiện chủ trương của Đảng về cải tiến quản lí kinh tế, đoàn viên, hội viên và thanh niên đã hăng hái phấn khởi thực hiện khoán mới và thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong nông nghiệp, góp phần tăng diện tích sản xuất nông nghiệp, tăng sản lượng lương thực. Trong những năm 1981-1985, sản lượng lương thực hàng năm đều tăng 4,5%, bình quân đạt 17 triệu tấn/năm.

Vụ mùa năm 1983 có 5.537 đội bảo vệ thực vật thanh niên với 107.108 đoàn viên, hội viên và thanh niên tham gia, có 2.872 đội thuỷ lợi với 730.148 đoàn viên, hội viên và thanh niên bán thêm cho Nhà nước 16.584 tấn thóc. Như chi hội thanh niên ở xã Đại Phước (Quảng Nam - Đà Nẵng), các chi hội thanh niên ở đồng bằng sông Cửu Long đã đi đầu trong chương trình sản xuất lương thực do Đoàn phát động. Đáng chú ý là Hợp tác xã Đại Phước, điển hình cho việc tập hợp đoàn kết thanh niên, động viên họ tiến quân vào đồng ruộng, tăng năng suất cây trồng, do đó đã đạt chỉ tiêu 21 tấn thóc/ha/năm. Riêng đội sản xuất Nguyễn Văn Bá, nông trường Mỹ Lãm thuộc vùng nông nghiệp Hà Tiên – công trình thanh niên cộng sản, một vùng đất mới khai phá có rất nhiều khó khăn chỉ với 30 đoàn viên, thanh niên, năm 1983 đã nhập kho cho Nhà nước 335 tấn thóc. Còn ở Thái Nguyên, tổ chức Đoàn và Hội LHTN tỉnh đã chủ động tổ chức ra các hình thức như “Đội chuyên giống”, “Đội khoa học kỹ thuật”… Thông qua các hình thức đó, đoàn viên thanh niên đã thể hiện vai trò tiên phong của mình trong việc làm tăng năng suất cây trồng. Thanh niên tỉnh Gia Lai đã có sáng kiến Công trình lỗ khoan của thanh niên Liên đoàn địa chất thuỷ văn mang tên “30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”. Đặc biệt được sự chỉ đạo của Đoàn, Hội, thanh niên trong tỉnh đã lập 7 công trình “Phủ xanh đất trống, đồi trọc” và đã góp 40.000 ngày công cùng nhân dân trong tỉnh trồng 3.073 hécta rừng.

Trên lĩnh vực công nghiệp, thanh niên công nhân đã hăng hái thi đua lao động đạt năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều. Phong trào học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, thi thợ giỏi và mở hội tuổi trẻ sáng tạo đã được mở rộng ra nhiều ngành nghề, nhiều địa phương. Tiêu biểu như ở Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh trong các ngành như dệt, cơ khí, xây dựng…

Nét nổi bật là hình thức đảm nhận “công trình mang tên thanh niên” mở ra nhiều hoạt động hết sức sôi nổi. Tính đến năm 1985, đã có 10 công trình mang tên thanh niên có qui mô toàn quốc, trong đó có “Công trình thanh niên xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình”; “công trình thanh niên xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại”; “công trình xây dựng thuỷ điện Trị An”. Ngày 10-12-1982, công trình thanh niên  xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nay là chính phủ quyết định đặt tên công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là "công trình thanh niên cộng sản" và chính thức trao cho Đoàn và thế hệ trẻ nước ta nhiệm vụ đi đầu xây dựng một công trình vĩ đại nhất của đất nước. Đó là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ tỉnh Hoà Bình nói riêng. Ngày 12-1-1983, đúng ngày ngăn sông Đà đợt 1, tuổi trẻ công trình thuỷ điện cùng đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và 20 tỉnh, thành, thay mặt cho tuổi trẻ cả nước hân hoan đón nhận quyết định của Hội đồng Bộ trưởng. Từ đây dòng chữ “Bạn hãy tới công trình thanh niên cộng sản” bên bờ sông Đà trở thành biểu tượng nhắc nhở tuổi trẻ hãy xứng đáng với trách nhiệm và vinh dự lớn lao được Đảng và Nhà nước tin cậy trao cho.

Với tinh thần đó, tổ chức Đoàn và Hội đã động viên tất cả đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh Hoà Bình và một số tỉnh trên toàn quốc tham gia. Riêng tỉnh Hoà Bình, tổ chức Đoàn và Hội đã phát động phong trào “Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên và các em thiếu niên các trường học đã mở trại hè trên công trường, tổ chức làm đường, dọn vệ sinh, phụ giúp công nhân thu dọn mặt bằng thuận lợi cho tổ chức thi công. Tổ chức Đoàn và Hội còn mở hội thi thợ giỏi toàn tỉnh ngay trên công trường. Qua cuộc thi, đã thu hút được tất cả các cơ sở Đoàn, Hội tích cực tham gia. Cũng chính nhờ vậy, tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên phát hiện được nhiều tài năng trẻ, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho công tác tổ chức, động viên phong trào trên toàn công trường, góp phần đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, giúp cho thanh niên đảm nhận nhiệm vụ mới trên công trường xây dựng. Trong quá trình xây dựng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều sáng kiến đáng tự hào. Như sáng kiến của các em phường Phương Lâm (thị xã Hoà Bình) đã đề xuất phong trào “Em trồng một cây, nuôi một con gà vì dòng điện ngày mai” đã thành phong trào chung toàn tỉnh và cả nước. Các em đã tổ chức đi thăm và biếu tặng các anh chị công nhân hàng nghìn con gà, hàng chục tấn rau quả ngay từ những ngày đầu còn khó khăn, thiếu thốn. Cùng với phong trào của các em, tổ chức Đoàn, Hội đã vận động đoàn viên, thanh niên tự nguyện đóng góp hàng chục tấn thịt lợn, gà, hàng vạn tấn rau đậu, nhằm cải thiện bữa ăn cho anh chị em công nhân. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở đã cung cấp nhiều nhạc cụ, dụng cụ thể thao, nhiều phương tiện vui chơi giải trí… Các đội văn nghệ đã đến biểu diễn phục vụ cho công trình, góp phần động viên tinh thần làm việc của anh chị em công nhân.

ở tỉnh Quảng Ninh, phong trào chi viện cho Hoà Bình cũng đã phát triển rộng khắp, hỗ trợ công trình thế kỉ này. Tổ chức Đoàn và Hội Quảng Ninh đã gấp rút cử 24 tay lái xe Benla giỏi của vùng mỏ đến hỗ trợ, họ đã lập kỉ lục vượt chuyến an toàn, đạt 120% kế hoạch. Đã xuất hiện nhiều đoàn viên, hội viên, thanh niên có thành tích nổi bật như Lý Văn Hồng, lái xe của Xí nghiệp vận tải ô tô Cẩm Phả là người phá kỉ lục tăng chuyến của toàn công trường đạt 150% mức được giao trong ca. Anh cũng là người đạt số chuyến cao nhất trong số những lái xe tham gia chiến dịch lấp sông Đà đợt 1.

Cùng thời gian đó, do thiếu điện nghiêm trọng trong toàn quốc đặc biệt ngành công nghiệp nước nhà, nhà nước đã quyết định xây dựng nhà máy nhiệt điệt Phả Lại. Việc huy động một lực lượng lớn tham gia xây dựng công trình là vấn đề quan trọng nhất và cấp thiết nhất. Khẩu hiệu “Tất cả vì dòng điện thân yêu cho Tổ quốc” trở thành mệnh lệnh và lương tâm của mọi người. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 2 (Khoá IV) và Nghị quyết liên tịch với Bộ Xây dựng đã chỉ rõ “Về việc động viên các lực lượng thanh niên cả nước tham gia xây dựng công trường”. Đó là sự thể hiện quyết tâm cao của Đoàn, Hội và toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cả nước; đồng thời nhanh chóng động viên tất cả đoàn viên và thanh niên tham gia tích cực để công trình đạt được chất lượng và bảo đảm tiến độ thời gian.

Cũng xuất phát từ nhiệm vụ xây dựng kinh tế và nhu cầu của phong trào quần chúng thanh niên, ngày 28-2-1983, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định đặt tên công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại là "Công trình Thanh niên Cộng sản". Công trình được nằm trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh, nên Tổ chức Đoàn và Hội Quảng Ninh là một trong những tỉnh hỗ trợ tích cực nhất cho công trình to lớn này. Đoàn và Hội đã phát động một cách rộng rãi trong thanh niên toàn tỉnh phong trào “Chi viện cho công trình TNCS xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại”. Riêng Công ty xây dựng 18 đã có gần 1.000 thanh niên tham gia một cách tích cực, từ việc vận chuyển hàng hoá, phương tiện cho đến việc cử nhiều đội văn nghệ đến công trình để động viên anh chị em nhanh chóng hoàn thành nhiều hạng mục công trình. Với tinh thần đó, Quảng Ninh được ghi nhận là tỉnh có phong trào chi viện cho công trình TNCS xây dựng nhà máy nhiệt điện Phả Lại sớm nhất toàn quốc.

Sau 41 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, bằng sự lao động dũng cảm và sáng tạo của anh chị em công nhân, thanh niên Tổ máy số 1 đã được hoàn thành và đi vào hoạt động với chất lượng tốt. Sáu năm sau, 4 tổ máy tiếp theo đã hoạt động với công suất 440W, cung cấp trên 5 tỉ KWh điện cho Tổ quốc, đem lại hiệu quả to lớn đối với nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Trải qua thực tiễn của cuộc sống trên công trường thanh niên cộng sản Phả Lại, các đoàn viên, hội viên, thanh niên đã được rèn luyện và trưởng thành. Đã có 878 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, 574 đồng chí được công nhận là Chiến sĩ thi đua, 1 đồng chí được tuyên dương anh hùng lao động, 12 tập thể được nhận Huân chương lao động… và nhiều phần thưởng khác của Đảng và Nhà nước, của các ngành, các tổ chức quần chúng đã tặng để ghi nhận thành quả chung của công trường. Đó cũng là kết quả của quá trình liên tục khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo của tuổi trẻ, tập thể cán bộ, của kỹ sư, cán bộ khoa học kỹ thuật. Đó cũng là sự kết hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn, Hội và các cấp, các ngành trong quá trình xây dựng công trình và cũng là xây dựng con người mới XHCN.

Bên cạnh các công trình thanh niên cộng sản có qui mô toàn quốc thì ở các cơ sở, các địa phương trên toàn quốc cũng đã phát triển nhiều hình thức này. Đến cuối năm 1983, trong 16 tỉnh, thành phố đã có hơn 11.000 công trình mang tên thanh niên cấp xí nghiệp. Nét mới của các công trình thanh niên giai đoạn này là đã hình thành được cơ chế quản lí thích hợp, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như ở tỉnh Quảng Ninh, đoàn viên thanh niên cũng đã đảm nhận hàng ngàn công trình có quy mô khác nhau, nhưng phần lớn đều đạt “5 được”: "được người" – thông qua công trình thanh niên đã góp phần giáo dục thanh niên trên nhiều mặt; "được việc" – tức là hoàn thành xuất sắc những công việc được đảm nhận; được tổ chức – thông qua hoạt động tại các công trình thanh niên tổ chức Đoàn, Hội được củng cố một bước; "được cán bộ" – góp phần tạo ra đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội biết đi sâu vào chuyên môn, trước hết là có thêm kiến thức quản lý và "được cơ sở vật chất" bổ sung cho hoạt động của Đoàn, Hội.

Tóm lại, công trình thanh niên là một hình thức sinh động, hấp dẫn của tuổi trẻ trong lao động xây dựng quê hương, đất nước, là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Hình thức này được mở rộng phát triển đến các cơ sở, có tác dụng giáo dục, rèn luyện, đoàn kết, tập hợp thanh niên để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Thực hiện chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, phong trào thanh niên có bước phát triển mới về nội dung và hình thức phong phú. Hình thức hoạt động phối hợp 3 lực lượng: Thanh niên địa phương, thanh niên công an, thanh niên quân đội được mở rộng; hình thức kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn, Hội, và thanh niên các lực lượng vũ trang được phát triển. Cả nước có 23.000 đội thanh niên xung kích an ninh. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 100.000 thanh niên tham gia các đội xung kích an ninh. ở Đồng Nai, lực lượng xung kích an ninh của thanh niên đã tham gia giải quyết 50 vụ việc tiêu cực. Các hoạt động sôi nổi trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Vì điểm tựa tiền tiêu của Tổ quốc” đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Phong trào hành động cách mạng của thanh niên quân đội được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Đông đảo thanh niên đã hoan nghênh và hưởng ứng luật nghĩa vụ quân sự. Hội Liên hiệp Thanh niên ở các địa phương và Trung ương đã phối hợp với các cơ quan quân sự tổ chức cho thanh niên học tập, huấn luyện, sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cần. Trên 95% cơ sở ở các tỉnh thành đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu toàn quân. Điển hình như Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tặng cờ thi đua khá nhất cho Thành Đoàn Hà Nội trên mặt trận này.

Trên mặt trận cải tạo xã hội chủ nghĩa và phân phối lưu thông, đoàn viên thanh niên và hội viên đã góp phần củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, lập lại trật tự trong lĩnh vực lưu thông phân phối. Tổ chức Đoàn và Hội đã tích cực tham gia củng cố thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, động viên đoàn viên, hội viên thực hiện nếp sống văn minh thương nghiệp, đăng kí xây dựng các quầy hàng, cửa hàng thanh niên, hợp tác xã mua bán, tổ phục vụ thanh niên.

Tháng 8-1983, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (Khoá IV) đã ra Nghị quyết về công tác tư tưởng của Đoàn nhằm đẩy mạnh việc giáo dục rèn luyện, xây dựng con người mới trong thanh niên. Được sự chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn, Hội, chương trình học tập, rèn luyện xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa được triển khai mạnh mẽ; nhiều cơ sở Đoàn, Hội đã tổ chức chương trình giáo dục lý luận cơ bản và tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên và thanh niên. Thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6 (Khoá IV) về nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định tổ chức và triển khai trong toàn quốc “Cuộc hành quân theo bước chân những người anh hùng”. Đây là một phương thức giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động cụ thể, phong phú, thiết thực nhằm làm cho các tầng lớp thanh niên, thiếu niên nhận thức một cách sâu sắc về lịch sử đấu tranh hết sức oanh liệt của cha anh dước sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Trên cơ sở đó bồi dưỡng niềm tự hào, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các thế hệ cách mạng đi trước đã chiến đấu, hi sinh quên mình vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trước sự phát triển của phong trào thanh niên trong tình hình mới, cũng như để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (Khoá IV) giữa tháng 8-1982, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã họp bàn chuyên đề về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Hội nghị đã ra Chỉ thị số 11/TWĐTN “Về việc tăng cường chỉ đạo mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời gian trước mắt”, bản Chỉ thị đã xác định mục tiêu, yêu cầu của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong những năm tiếp theo, đề ra nhiệm vụ tăng cường củng cố, mở rộng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và nêu rõ vai trò hạt nhân nòng cốt của Đoàn trong việc tổ chức và hoạt động Hội. Sau khi đã đánh giá và biểu dương những việc làm của các cấp bộ Đoàn để thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (1978) về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, cũng như công tác mặt trận thanh niên, Ban Bí thư đã chỉ ra những thiếu sót và hạn chế trong những năm qua của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên ở các cấp. Những khiếm khuyết đó là:

+ Nhiều nơi, mới tập hợp được số thanh niên tích cực, chưa đi sâu vào các đối tượng, bộ phận thanh niên chưa tập hợp được chiếm tỷ lệ còn cao.
+ Chi hội Liên hiệp Thanh niên ở cơ sở phát triển chậm, hoạt động mới trong phạm vi hẹp, nội dung và hình thức hoạt động còn lúng túng.
Chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng trên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ thị cho các cấp bộ Đoàn cần tăng cường chỉ đạo công tác mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới. Bản Chỉ thị nêu rõ:

1 – Các cán bộ Đoàn cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và vị trí của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên theo tinh thần chỉ thị số 01/CT-TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trên cơ sở đó kiểm điểm sự chỉ đạo đối với công tác này và trách nhiệm của Đoàn đối với Hội và quyết định những biện pháp bổ khuyết. Phải đặt rõ mục tiêu của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời gian tới, phát triển các hình thức hoạt động phù hợp với các tầng lớp thanh niên để lôi kéo anh chị em tham gia. Thông qua các hình thức tổ chức và hoạt động rộng rãi, Đoàn phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong các hoạt động xã hội, bồi dưỡng cho anh chị em tinh thần yêu nước XHCN và lựa chọn những thanh niên tiên tiến để kết nạp vào Đoàn.

2 – Phải tập trung sức củng cố và phát triển các chi hội Liên hiệp Thanh niên.

3 – Phải chỉ đạo các Chi hội Liên hiệp Thanh niên thực sự hoạt động hấp dẫn, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng và nhiều lợi ích chính đáng của thanh niên… Chi hội Liên hiệp Thanh niên ở cơ sở phải làm được những chức năng sau:

- Chi hội là người thực sự đại diện cho quyền làm chủ tập thể của thanh niên, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần và vật chất của tuổi trẻ, là nơi tổ ấm của thanh niên, quan tâm giải quyết các khó khăn của thanh niên.

- Chi hội là trường học rèn luyện của thanh niên, nơi hướng dẫn thanh niên học tập để tiến bộ và trưởng thành về chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật nghề nghiệp…

Các tổ chức Đoàn có trách nhiệm giúp đỡ xây dựng, củng cố tổ chức và hướng dẫn nội dung hoạt động thiết thực của Hội… Thông qua Hội Liên hiệp Thanh niên, Đoàn đến với mọi tầng lớp thanh niên theo phương châm “Toàn Đoàn làm công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên”. Mỗi đoàn viên là một cán bộ Hội, “Hãy nghe thanh niên nói và hãy nói cho thanh niên hiểu”.

 

Bản Chỉ thị nhấn mạnh: Các cấp bộ Đoàn cần quán triệt vai trò quan trọng của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên, quan tâm củng cố các cấp Hội ở những nơi đã có và xây dựng mới ở những nơi chưa có. Từ nay các cấp Hội thống nhất tên gọi là Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên.

Cùng trong thời gian này, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị 17/CT-TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, càng khẳng định Chỉ thị 11 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu khách quan của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tình hình hiện nay. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên là mặt trận rộng rãi của thanh niên Việt Nam, có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên không phân biệt tôn giáo, dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chỉ thị 11 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn được các cấp Đoàn và Hội triển khai xuống tận cơ sở, đến đoàn viên, hội viên. Bản Chỉ thị 11 của Ban Bí thư ra đời lập tức được cấp uỷ Đảng, các ngành, đoàn thể trong cả nước hoan nghênh và đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện cho các cấp của Hội tổ chức thực hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào xây dựng Hội LHTN đã có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Nổi bật như các tỉnh Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, Quảng Nam, Đà Nẵng.. đã triển khai một cách tích cực và khẩn trương. Các hình thức tập hợp cũng vô cùng phong phú, đa dạng, như mô hình công tác “4 mặt” của Hội (xuất hiện ở trong các trường học); các loại hình tập hợp theo đội, nhóm nhỏ, các chi hội theo sở thích, nghề nghiệp… đó là những tìm tòi, sáng tạo để đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp thanh niên ở cơ sở. Chính nhờ hình thức phong phú, đa dạng như vậy mà đã có tác dụng thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức Hội và sinh hoạt Hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là thiết lập mối quan hệ khăng khít với phong trào thanh niên thế giới. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Từ ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 1982, Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Vũ Mão, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đã thăm hữu nghị chính thức Campuchia. Hai tổ chức thanh niên nguyện ra sức giáo dục tuổi trẻ hai nước về tình hữu nghị trong sáng và truyền thống đoàn kết giữa 3 dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia.

Cũng trong năm 1982 đã có cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Thủ đô ba nước: Hà Nội – Viêng Chăn – Phnôm Pênh. Với tình cảm chân tình, đoàn kết hữu nghị anh em, các đại diện tham dự cuộc gặp đã dành nhiều thời gian để nghe và thảo luận về các vấn đề bảo vệ Tổ quốc, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sáng tạo khoa học kỹ thuật và thực hành tiết kiệm… trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm và hoạt động thanh niên của Thủ đô mỗi nước.

Bên cạnh các hoạt động hữu nghị, hợp tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam còn tham gia nhiều lĩnh vực cụ thể liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác giáo dục lối sống, hoạt động lao động sáng tạo. Ngoài ra, các đại biểu dự Hội nghị đều nhấn mạnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, vạch trần bản chất phản động, hiếu chiến của kẻ thù, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc…
Năm 1982, đồng chí Lê Quang Vịnh, Bí thư Trung ương Đoàn, chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam đi thăm Nicaragoa, một đất nước rất kiên cường chiến đấu chống lại những đội quân đánh thuê của Mỹ. Tháng 5-1984, Đoàn Thanh niên Xanđinô 19-7 đã cử một đoàn đại biểu do anh Maria Phônxêca, Bí thư Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn sang thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với thanh niên nước ta.

Ngày 14-12-1983, Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã họp hội nghị lần thứ 4 tại Hà Nội để đánh giá phong trào thanh niên và công tác Hội trong những năm 1982-1983 và đề ra nhiệm vụ công tác năm 1984. Hội nghị đánh giá cao vai trò của Chỉ thị 11 đã có tác động to lớn đến việc xây dựng cơ sở Hội và công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Trong thời gian qua, nhiều địa phương có Hội nhưng không hoạt động hoặc hoạt động rời rạc nay đã “hồi sinh” và phát triển được nhiều hội viên mới. Nhiều vị linh mục, tu sĩ, đại đức tham gia Uỷ ban Hội như ở các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé (cũ), Kiên Giang (cũ)…

Sau một năm, Ban Thư ký Hội và Ban Mặt trận Trung ương Đoàn đã mở hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị 11 ở 3 cụm Nam Bộ, các tỉnh miền Trung và ở miền Bắc.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò nòng cốt của các cấp bộ Đoàn, công tác xây dựng tổ chức Hội đã có sự chuyển biến rõ rệt, ở các tỉnh miền Nam, nơi thấp nhất cũng có thêm hàng trăm chi hội mới, số lượng hội viên sinh hoạt Hội ngày càng đông, như ở Cửu Long có 76.000 hội viên, Đồng Tháp 33.000 hội viên, Phú Khánh 70.000 hội viên, Gia Lai - Kon Tum 49.000 hội viên, Quảng Nam - Đà Nẵng 170.000 hội viên, Tiền Giang 215.000 hội viên. Đặc biệt ở Kiên Giang có tới 26.000 hội viên, là một địa phương có phong trào hội mạnh, điển hình của hoạt động hội của các tỉnh miền Nam. Thành công của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác xây dựng Hội ở Kiên Giang trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ và việc quán triệt tinh thần Chỉ thị 11 của các cấp bộ Đoàn, Hội. ở Kiên Giang, Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và tỉnh đã xây dựng được quy chế toàn Đoàn làm công tác Hội.

Để kiện toàn Uỷ ban Trung ương Hội và tăng cường sự chỉ đạo của Đoàn với công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, Hội nghị nhất trí bổ sung đồng chí Trần Phong – Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Nay đồng chí Trần Phong tức Nguyễn Minh Triết là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Vũ Quốc Hùng, Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị đã đề ra chương trình hoạt động 10 điểm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong năm 1984 là:

1 – Hội viên, chi hội và các Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên có trách nhiệm thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.
2 – Phát động phong trào “Nghe thanh niên nói, nói cho thanh niên hiểu”.
3 – Tiếp tục thi hành Chỉ thị 11 về việc tăng cường công tác mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tất cả các cấp uỷ, ban tiến hành kiểm điểm sau một năm thi hành chỉ thị số 11 vào cuối năm 1984. Các Ban Thư ký phối hợp với Ban Mặt trận của Đoàn tổng kết, rút kinh nghiệm sau 2 năm thi hành chỉ thị.
4 – Uỷ ban Hội ở cơ sở và cấp quận, huyện phối hợp ký kết liên tịch với các cơ quan có liên quan, đưa hội viên thanh niên vào các hoạt động kinh tế – xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội.
5 – Kiến nghị với cấp uỷ Đảng và chính quyền giành cho Hội một nơi sinh hoạt câu lạc bộ.
6 – Tích cực chuẩn bị tiến tới mở hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và liên hoan các chi hội hoạt động tốt vào quý III năm 1984.
7 - Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên ở các tỉnh miền Nam, đưa tỉ lệ lên 50%. Nơi có phong trào, có điều kiện phấn đấu cao hơn.
8 – Lập và ra mắt Uỷ ban ở tất cả các quận, huyện, các tỉnh miền Nam trong 6 tháng đầu năm 1984.
9 – Uỷ ban Trung ương Hội và Uỷ ban các tỉnh, thành đặc khu mở các lớp huấn luyện cán bộ Hội, mở lớp chuyên đề, lớp tập huấn. Khuyến khích các địa phương liên kết, phối hợp mở lớp. Uỷ ban Trung ương mở một lớp huấn luyện cán bộ Hội cấp huyện.
10 – Uỷ ban Trung ương biên soạn các tài liệu về công tác Hội vào đầu năm 1984 để cơ sở và địa phương có tài liệu huấn luyện, tham khảo.

Ra bản tin Mặt trận thanh niên để thông báo công tác Hội và công tác mặt trận thanh niên.

Tại Hà Nội, từ ngày 29 đến 31 tháng 3 năm 1984, Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã họp để tổng kết tám năm hoạt động của Hội (1976-1984), bàn về nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Hội và cử Uỷ ban Trung ương Hội nhiệm kỳ mới.

Hội nghị được đồng chí Lê Quang Đạo, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Mão, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và Thủ đô đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị nhận được điện chúc mừng của Ban Thường vụ Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội Thanh niên sinh viên và học sinh Việt Nam tại Pháp.

Hội nghị đánh giá những tiến bộ và thành công của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và hoạt động của Hội trong những năm qua, đặc biệt trong hai năm lại đây sau khi có Chỉ thị 11 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm củng cố. Một số nơi Hội phát triển mạnh, đi vào hoạt động có nề nếp như Kiên Giang, Tây Ninh, An Giang, Biên Hoà (Đồng Nai), Thốt Nốt (Hậu Giang). Kiên Giang là tỉnh được bầu là lá cờ đầu về công tác Hội trong cả nước. Đến lúc này, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được thành lập ở hầu khắp các tỉnh, thành, trên 1/2 cơ sở ở các tỉnh đều có tổ chức Hội. Nhiều tỉnh có 100% huyện lập Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên đã được tiến hành ở phần lớn các tỉnh. Là mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên. Hội đến với tất cả thanh niên, thuộc các đối tượng, nhất là thanh niên các vùng dân tộc, tôn giáo, thanh niên người Hoa, thanh niên các gia đình lớp trên hoặc ở các xóm lao động với ý thức chủ động, thái độ chân tình: “Hãy đến với thanh niên”. Tổ chức diễn đàn trong các câu lạc bộ tuổi trẻ; “Hãy nghe thanh niên nói và nói cho thanh niên hiểu”; là hình thức đối thoại, dân chủ, cùng nhau bàn bạc để nhất trí về những vấn đề mà họ quan tâm. Đây là phương pháp giáo dục và vận động thanh niên khá hấp dẫn và có hiệu quả của Hội.

Với nội dung hoạt động của Hội ở cơ sở theo mô hình “Tổ ấm, câu lạc bộ, nơi cống hiến và trưởng thành” bước đầu đã có sức thu hút thanh niên và có tác dụng thiết thực. Các loại hình tập hợp theo đại đội, nhóm nhỏ, các chi hội theo sở thích, nghề nghiệp… là những tìm tòi về sự đổi mới phương thức tập hợp thanh niên ở cơ sở, đã có tác dụng thu hút đông đảo thanh niên tham gia sinh hoạt Hội. Đến đầu năm 1984, tỉnh Đồng Tháp đã có 33.000 hội viên, Kiên Giang có 26.000 hội viên, Quảng Nam - Đà Nẵng có 170.000 hội viên. Đặc biệt tỉnh Gia Lai, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên phát triển rộng khắp, hầu hết tất cả các huyện và thị xã trong tỉnh đều có tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên, thu hút đến 94.494 thanh niên tham gia. Nhiều tổ chức Hội ở cấp phường, xã đã có những hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, tiêu biểu như Xã Gào, Hoa Lư, Trà Đa, thị trấn An Khê…Riêng tỉnh Đắc Lắc lại có nét đặc biệt, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh rất chú trọng tập trung kiện toàn tổ chức Hội các cấp, nhất là ở cơ sở. Đáng chú ý là ở các thôn, buôn có từ 30 thanh niên trở lên đều vận động thành lập một chi hội. Còn tất cả các đơn vị nông, lâm trường, xí nghiệp, trường học… đều được kiện toàn một bước Uỷ ban Hội. Đặc biệt, Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh bước đầu đã đề ra chủ trương nghiên cứu, tiến tới hình thành các chi Hội theo nghề nghiệp và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội. Như vậy trong tỉnh đã có nhiều đơn vị có phong trào thanh niên rất tốt như Xí nghiệp liên hiệp 333, Công ty cầu đường giao thông, Bưu điện tỉnh, Công ty khai hoang cơ giới xã Hoà Tiến huyện Krong Pắc, Đắc Lắc. Nhiều thanh niên đã xoá đi mặc cảm về thành phần xuất thân, tôn giáo và quá khứ của bản thân để đến với cách mạng, với tổ chức mà bước ngoặt của cuộc đời mình được bắt đầu từ khi gia nhập Hội. Chị Ngô Thị Bích Đông – một thanh niên xuất thân từ gia đình sỹ quan nguỵ chế độ cũ, chị đi xây dựng vùng kinh tế mới, được chi hội thanh niên dìu dắt, đến nay đã trở thành Phó Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố (Sông Bé), kiêm Bí thư Đoàn và Trưởng công an xã. Chị Bành Thị Sắc là người Hoa, sống trong vùng Thiên Chúa giáo, từ một hội viên nay là Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thanh (huyện Chợ Lách – Bến Tre). Anh Phạm Văn Phước là tu sĩ, được chi hội thanh niên giúp đỡ, học lớp sư phạm cấp tốc để mang ánh sáng văn hoá đến với các lớp học sinh. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Việt Nam (thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) cũng đã có những hoạt động đoàn kết, tập hợp tất cả sinh viên Việt Nam thành một khối, thực hiện nhiệm vụ lịch sử đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước yêu cầu mới của tình hình đất nước, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Khoá IV) về phương hướng và nhiệm vụ công tác Đoàn năm 1984-1985. Theo tinh thần nghị quyết nêu trên, trong hai ngày (ngày 5 và 6-7-1985) đã tiến hành Hội nghị Đại biểu sinh viên toàn quốc; Hội nghị đã nêu lên những thành tích và cống hiến to lớn của tuổi trẻ trong các trường đại học, của tổ chức Hội từ Đại hội Hội Liên hiệp Sinh viên toàn quốc lần thứ IV đến thời điểm. Đồng thời hội nghị cũng chủ trương tích cực đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức Hội, tập hợp đoàn kết động viên toàn thể sinh viên Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng và quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của sinh viên trong học tập, rèn luyện, xây dựng và quản lý trường, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong các hoạt động quốc tế thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam rất quan tâm đến phong trào thanh niên các nước đang đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tháng 8 năm 1985, tại Mátxcơva, Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết, Đại hội Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ XII được tổ chức một cách trọng thể, có 40 ngàn đại biểu và khách mời, khách du lịch đến từ khoảng 150 nước. Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam dự Đại hội có 500 người tiêu biểu cho phong trào thanh niên cả nước. Đại hội diễn ra dưới khẩu hiệu hành động: "Vì tình đoàn kết chống đế quốc, vì hoà bình và hữu nghị". Trong 8 ngày hoạt động sôi nổi, Đại hội liên hoan XII luôn vang rền tiếng hô "Hòa bình! Đừng có chiến tranh! Đoàn kết, hữu nghị".

Trong Đại hội liên hoan đã diễn ra nhiều cuộc tiếp xúc, nhiều câu chuyện thực tế chiến đấu và hy sinh của đại biểu thanh niên ta đã làm bạn bè thanh niên thế giới hết sức xúc động. Hình ảnh các bạn Nicaragoa trong cuộc gặp gỡ cũng là hình ảnh của các đại biểu thanh niên Việt Nam trong các kỳ Đại hội liên hoan trước đó, ở Xôphia, ở Béclin…

Với chủ đề xuyên suốt, đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, Đại hội Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới đã kết thúc bằng lời kêu gọi thanh niên, sinh viên thế giới "Chúng ta phải cùng nhau phấn đấu để mọi người tin vào ngày mai, quyền có việc làm và cuộc sống xứng đáng với con người, quyền được học văn hóa và học nghề, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, khả năng thực hiện những quyền cơ bản xã hội, kinh tế, chính trị, công tâm và con người".

Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và sự tăng cường vai trò nòng cốt của Đoàn, công tác tổ chức đoàn kết, tập hợp của Hội đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tổ chức Hội trong các trường đại học ngày càng nhiều, số hội viên ngày càng tăng trở thành một lực lượng tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị, kinh tế và học tập có hiệu quả.

Điều đáng chú ý là Hội Sinh viên các trường đã biết phối hợp với tổ chức Đoàn với các phòng nghiên cứu, phòng đào tạo tổ chức các buổi báo cáo thực tế nhằm bồi dưỡng phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Nhiều trường còn tổ chức các hoạt động chuyên ngành như hình thành các câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Pháp (Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội), câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ (Đại học Kiến trúc Hà Nội).

Nhiều bài học kinh nghiệm về nội dung, phương pháp vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên được rút ra từ các địa phương làm tốt công tác Hội. Đó là Hội phải nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, chăm lo giải quyết những vấn đề quyền lợi, thiết thân của thanh niên là việc làm, học tập, vui chơi, giải trí… như ở Long Xuyên, Biên Hoà, tổ chức Hội đã biết dựa vào đặc điểm tâm lý thanh niên để tổ chức những hoạt động phù hợp góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, cũng như việc tạo kinh phí cho Hội để lấy phong trào nuôi phong trào, tổ chức liên hoan họp mặt các chi hội hoạt động tốt để nhân điển hình tiên tiến như ở Kiên Giang, Tây Ninh. Tổ chức các hoạt động tổng hợp nhiều loại hình như: Cắm trại, hội thảo chuyên đề, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống, thể dục, thể thao, tham quan du lịch như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam … đáp ứng được nhu cầu nhiều mặt của thanh niên và được thanh niên ưa thích.

Bên cạnh những tiến bộ, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên còn có những mặt yếu như Hội Liên hiệp Thanh niên phát triển chưa rộng, chưa đồng đều. ở các tỉnh phía Bắc, tổ chức Hội mới có một số chi hội ở Phúc Tân, Chương Dương (Hà Nội), Niệm Nghĩa, Cầu Đất (Hải Phòng), thị xã Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh… Tỷ lệ thanh niên được tập hợp còn thấp, nội dung, hình thức hoạt động của Hội ở cơ sở còn lúng túng, nghèo nàn, thiếu hấp dẫn thanh niên. Các điển hình về cán bộ Hội tận tuỵ, các mô hình Hội tốt chưa được nêu gương kịp thời, công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ Hội chưa được quan tâm, Uỷ ban Hội các cấp một số nơi, nhất là ở cơ sở còn mang tính hình thức, ít trang bị nhận thức và động viên kịp thời…

Trước tình hình trên, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay và sắp tới là phải tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua tổ chức của Hội Liên hiệp Thanh niên ở các cấp. Trước hết toàn Đoàn phải có nhận thức đúng về vai trò quan trọng của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động của Hội ở các cấp, phù hợp với nguyện vọng và những vấn đề lớn mà thanh niên đang quan tâm, chú ý đến xây dựng bộ máy của Hội và công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho phong trào.

“Tuần tin thanh niên” (tờ báo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), từ một tờ thông tin nội bộ ra năm 1985, đến ngày3-1-1986 chính thức ra mắt bạn đọc số báo đầu tiên. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngay từ khi mới ra đời, “Tuần tin thanh niên” đã được mọi tầng lớp thanh niên hoan nghênh, yêu mến và đông đảo nhân dân ủng hộ. “Tuần tin thanh niên” từng bước vươn lên làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên, khẳng định được vị trí của mình và góp phần tạo nên công cụ tuyên truyền, giáo dục cho Hội. Tuần tin thanh niên nay đã thành báo Thanh niên, một tờ báo lớn của tuổi trẻ cả nước, phát hành liên tục trong tuần với nội dung ngày càng phong phú, hấp dẫn và phát hành với số lượng lớn.

Có thể nói thời gian từ 1975-1985 là những năm đất nước đã trải qua muôn vàn khó khăn về thiên tai, địch hoạ. Từng ngày, từng giờ chúng ta phải vật lộn với bao khó khăn trên nhiều mặt của đời sống xã hội, kinh tế, văn hoá… nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra. Với bản chất năng động, sáng tạo, nhạy bén, và đặc biệt có truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn viên, hội viên và thanh niên đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách, đưa tổ chức Hội và phong trào của tuổi trẻ ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng xung kích trong các nhiệm vụ cách mạng của Đảng, và của dân tộc. Thế hệ trẻ nước ta đã góp phần xứng đáng của mình trong công cuộc xây dựng kinh tế, xã hội văn hoá… từng bước vượt qua mọi trở ngại để bước vào thời kỳ mới – thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.514.383
Truy cập hiện tại 504