Tìm kiếm tin tức
CHƯƠNG XVI: BƯỚC TRƯỞNG THÀNH CỦA TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 2000 - 2004
10/18/2007 8:36:08 AM

Công tác cán bộ của Hội được tăng cường về số lượng và chất lượng. Cán bộ Hội từng bước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện và được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đóng góp quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội. Đội ngũ cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội ngày càng nêu cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, lãnh đạo hoạt động của Hội. Trong nhiệm kỳ, một chủ trương quan trọng đã tạo ra điều kiện để tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Hội thông qua việc củng cố, thành lập Ban Mặt trận Thanh niên - Thường trực Hội ở các tỉnh, thành phố.

Đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; từ Trung ương tới cơ sở đã có nhiều hoạt động tôn vinh tinh thần tình nguyện của cán bộ Hội cơ sở và bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng hoạt động. Đội ngũ cán bộ chi hội đã nêu cao tinh thần tình nguyện, là nhân tố quyết định hoạt động cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng các chi hội. Cán bộ tỉnh, huyện đã được quan tâm bồi dưỡng qua các trại huấn luyện tập trung toàn quốc và trại huấn luyện khu vực cho cán bộ. Các cấp bộ Hội đã tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cán bộ Hội hoặc đưa nội dung tổ chức, hoạt động của Hội vào chương trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn, Hội. Ngay sau Đại hội Hội lần thứ IV năm 2000, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi miền Trung, Trung ương Hội đã tổ chức trại huấn luyện và tập huấn cán bộ Hội toàn quốc, với 500 cán bộ Hội chủ chốt của 53 các tỉnh, thành phố và ngành đã về dự. Đây là trại tập huấn được tổ chức bài bản, có nội dung chất lượng tốt. Qua đợt học tập các học viên đã chủ động tham mưu tổ chức các lớp tập huấn tại các địa phương trong cả nước. Tiếp theo trại huấn luyện toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội đã tổ chức trại huấn luyện toàn quốc cho cán bộ Hội cơ sở. Gần 500 cán bộ Hội trong toàn quốc đã được tập trung về Thủ đô Hà Nội huấn luyện trong 4 ngày. Cũng trong những năm qua, Trung ương Hội đã tăng cường tổ chức các trại huấn luyện, tập huấn theo các khu vực, tiêu biểu như lớp tập huấn toàn quốc về công tác dân tộc, tôn giáo cho cán bộ cơ sở 3 khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ tại Thủ đô Hà Nội với gần 450 cán bộ Đoàn, Hội tham gia; lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc với trên 400 cán bộ chủ yếu là người dân tộc thiểu số tham dự, đặc biệt trong quá trình dự tập huấn các học viên đã được cán bộ Đoàn, Hội của Thủ đô Hà Nội đón về sinh hoạt, giao lưu tại gia đình cán bộ. Ngoài ra trong cả nước đã có gần 350 nghìn cán bộ Hội các cấp được tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng công tác Hội.

Tổ chức cơ sở Hội có bước phát triển vượt bậc, nhất là việc xây dựng Hội cấp xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức. Cùng với sự phát triển số lượng hội viên, Uỷ ban Hội cấp huyện, xã phường, các tổ chức tế bào của Hội có sự phát triển vượt bậc về số lượng và đa dạng các loại hình. Cho đến cuối năm 2004 hầu hết các quận, huyện và trên 93% xã, phường trong cả nước có tổ chức Hội. Cả nước có gần 53 nghìn chi hội theo đối tượng, nghề nghiệp chi hội, Câu lạc bộ, đội nhóm sở thích của thanh niên. Các loại hình chi hội thanh niên được xây dựng sát với nhu cầu nguyện vọng của thanh niên. Bên cạnh đó Uỷ ban Hội các cấp đã quan tâm thành lập các loại hình Hội, chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc Uỷ ban Hội cấp tỉnh, huyện, như các loại hình Câu lạc bộ nghề nghiệp, Câu lạc bộ tiếng học ngoại ngữ, Câu lạc bộ Pháp luật, Câu lạc bộ kỹ năng đã tạo ra sự năng động về các hình thức tập hợp thanh niên.

Công tác hội viên có bước phát triển mạnh về số lượng, vượt chỉ tiêu của Đại hội Hội lần thứ IV đề ra, góp phần tăng cường, củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Năm 2000, hội viên trong cả nước mới có 2,5 triệu hội viên trực tiếp thì sau 5 năm, số hội viên đã đạt 5,4 triệu hội viên, vượt 400.000 hội viên so với chỉ tiêu Đại hội IV đề ra. Hội viên ngày càng gắn bó với tổ chức Hội và coi Hội như ngôi nhà chung của mình. Hội viên đã đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào thanh niên và phong trào thanh niên tình nguyện. Trong tổng số hội viên có một bộ phận đoàn viên đã thường xuyên tham gia hoạt động của Hội với tư cách hội viên nòng cốt và đã nêu cao ý thức chính trị trong tổ chức Hội.

Thông qua tổ chức Hội đã góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua Hội LHTN Việt Nam là cầu nối quan trọng để đông đảo thanh niên tiếp cận với tổ chức Đoàn; phát huy vai trò hạt nhân của những đoàn viên là hội viên nòng cốt trong các chi hội để tuyên truyền về tổ chức Đoàn cho thanh niên; thông qua môi trường hoạt động của Hội, nhiều thanh niên đã đến với tổ chức Đoàn. Các chi hội đã trở thành một kênh quan trọng trong công tác phát triển đoàn viên mới. Phương châm xây dựng Hội đi trước một bước trong công tác xây dựng Đoàn đã được áp dụng một cách linh hoạt, hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tại khu vực thanh niên sinh hoạt không ổn định. Hàng năm có gần 400 nghìn hội viên được kết nạp vào Đoàn.

Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên của Hội lớn mạnh đã tập hợp được nhiều đối tượng thanh niên:

Công tác giáo dục lý tưởng cho hội viên và các tầng lớp thanh niên được Đoàn Thanh niên, tổ chức Hội, các thành viên tập thể quan tâm thực hiện đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất lý tưởng của thanh niên. Nét mới trong nhiệm kỳ các cấp bộ Hội đã cùng với Đoàn Thanh niên tập trung triển khai công tác tuyên truyền giáo dục cho hội viên và đã góp phần làm cho hội viên, thanh niên tin tượng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cùng nhau quyết tâm phấn đấu Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tự hào với truyền thống vẻ vang trong dựng nước và giữ nước; truyền thống văn hiến và dân tộc Việt Nam anh hùng; đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch hòng làm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xác định tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức cho hội viên tham gia học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài học lý luận chính trị do Đoàn triển khai; học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt các cấp bộ Hội đã triển khai học tập bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Hội lần thứ IV, trong đó có nội dung phát động Năm Thanh niên (năm 2000); học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.

Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được triển khai rộng rãi, sáng tạo gắn với các hoạt động về nguồn, thăm chiến khu cách mạng, đến với địa danh lịch sử, thi tìm hiểu lịch sử, tìm hiểu truyền thống quê hương, đất nước, gặp mặt nhân chứng lịch sử, tổ chức các ngày kỷ niệm lịch sử. Tiêu biểu như đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm truyền thống của Hội được tổ chức sôi nổi và thiết thực từ cơ sở tới Trung ương; Hội trại Âm vang Điện Biên nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo ra dấu ấn tốt đẹp trong thanh niên và xã hội. Thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ cả nước đối với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch Hội đầu tiên, tuổi trẻ cả nước đã nhiệt tình hưởng ứng và đóng góp kinh phí để xây dựng tượng đài của Đại tướng, đây là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống, chào mừng Đại hội Hội toàn quốc. Hội Doanh nghiệp trẻ đã tham gia đóng góp kinh phí công trình tôn tạo khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Công tác giáo dục được triển khai có kết quả là do Đoàn Thanh niên các cấp nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; có sự phối hợp, khai thác các lực lượng xã hội và phát huy hệ thống các phương tiện báo chí của Đoàn, Hội phục vụ cho công tác giáo dục. Đặc biệt báo Thanh niên - diễn đàn của Hội có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng với chỉ số phát hành mỗi kỳ ngày càng tăng.... và trở thành báo hàng ngày. Báo Thanh niên không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của giới trẻ và góp phần vào việc giáo dục lý tưởng, định hướng thẩm mỹ cho thanh niên. Về công tác xã hội, từ sau Đại hội IV đến nay, báo Thanh niên đã trao 1421 xuất học bổng trị giá 1,5 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên.

Trong 5 năm, Trung ương Hội đã tổ chức các cuộc hành trình để giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên cả nước. Một trong các hoạt động trước thềm Đại hội Hội lần thứ IV, đó là việc Trung ương Hội đã tổ chức một cuộc hành trình của các địa phương về dự Đại hội Hội mang tên Chào kỷ nguyên mới. Cuộc hành trình đã gây ấn tượng và ảnh hưởng tốt đẹp tại các địa phương nơi đoàn hành trình đi qua và tổ chức các hoạt động. Ngày 8/1/2000, đại biểu của 12 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung tại tỉnh Cà Mau và làm công tác xã hội; gặp gỡ giao lưu với thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong 2 ngày 9 và 10/1/2000, tại thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu của 19 tỉnh, thành phố gồm 2 cụm đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ với 167 đại biểu đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh; giao lưu với thanh niên công nhân thành phố đạt Bàn tay vàng, Chiến sĩ thi đua, tham gia Đêm hội học sinh, dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ và làm công tác xã hội. Đoàn đại biểu của 2 cụm đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ đã hành quân từ Đà Nẵng để cùng đoàn đại biểu của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với 257 đại biểu dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đà Nẵng; làm công tác xã hội và gặp gỡ thanh niên tình nguyện của thành phố Đà Nẵng. Ngày 12/1/2000 đoàn đại biểu từ Đà Nẵng hành quân về quê hương Bác tại tỉnh Nghệ An để hoà nhập cùng đoàn đại biểu của khu vực Bắc Trung Bộ. Với tình cảm và lòng biết ơn Bác Hồ kính yêu, các đại biểu đã về Nam Đàn - quê hương Bác và làm công tác Đền ơn đáp nghĩa. Từ quê hương Bác, các đại biểu đã hành quân về Thủ đô Hà Nội để dự Đại hội. Tại khu vực phía Bắc, đại biểu của 24 tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Sông Đà với 173 đại biểu đã tập trung tại tỉnh Lạng Sơn. Tại tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu đã có cuộc hội thảo Thanh niên với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Ngày 13/1/2000 đại biểu của 2 đoàn phía Bắc và phía Nam có mặt tại Thủ đô Hà Nội để tham dự Đại hội Hội lần thứ IV.

Cuộc hành trình Chào kỷ nguyên mới của đại biểu Đại hội đã thành công tốt đẹp; tạo dấu ấn của xã hội đối với đại biểu và Đại hội. Trước khi về dự Đại hội, các đại biểu đã được đến với địa danh lịch sử của đất nước, làm cho đại biểu tăng thêm lòng tự hào về đất nước Việt Nam; hiểu sâu hơn về phong trào các địa phương nơi đoàn đã tham gia hoạt động; các đại biểu cũng đã học tập được nhiều kinh nghiệm về công tác Hội của các địa phương.

Một trong những hoạt động sôi nổi của nhiệm kỳ là vào năm 2001 nhân kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội đã tổ chức một hoạt động quy mô toàn quốc kỷ niệm ngày truyền thống của Hội với 500 cán bộ Hội cơ sở đã về dự. Đợt kỷ niệm truyền thống này tập trung chủ yếu cho hoạt động biểu dương cán bộ Hội ở cơ sở và có kết hợp tập huấn cán bộ. Lễ mít tinh kỷ niệm được tổ chức trọng thể tại hội trường Ba Đình lịch sử. Cán bộ Hội toàn quốc vô cùng phấn khởi được đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương, thay mặt cho Đảng, Nhà nước đã đến dự và phát biểu động viên cán bộ Hội, hội viên trong cả nước. Qua hoạt động sôi nổi này, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao trong xã hội; trong cả nước đã dấy nên hoạt động tôn vinh, biểu dương cán bộ Hội cơ sở.

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày truyền thống của Hội KHTN Việt Nam (15/ 10 1956- 15/10/ 2004) và hướng về Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức cuộc hành trình thanh niên Việt Nam thắp sáng lửa truyền thống. Cuộc hành trình là một hoạt động nhằm giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, của Hội LHTN Việt Nam. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của các tầng lớp thanh niên tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V nhằm mở rộng ảnh hưởng, nâng cao vị thế của Hội trong công tác đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội. Cuộc hành trình thanh niên Việt Nam thắp sáng lửa truyền thống được diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2004. Cánh quân của các đơn vị phía Bắc có mặt tập trung tại Nghệ An quê hương Bác vào ngày 11 tháng 10. Tại Nghệ An, đoàn hành trình đã tổ chức hội quân, giao lưu với 1.500 sinh viên của trường Đại học Vinh và làm công tác xã hội; tổ chức dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ và thăm Nam Đàn quê hương Bác. Ngày 12 tháng 10 đoàn hành trình hoạt động tại tỉnh Hà Tĩnh với các hoạt động thăm, dâng hoa tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và làm công tác xã hội; thăm, dâng hương tại nhà thờ Lý Tự Trọng - người đoàn viên thuộc lớp đầu tiên. Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn hành trình đã thăm khu di tích Thanh niên xung phong và làm công tác xã hội. Ngày 13 tháng 10 đoàn hành trình thăm cầu Hiền Lương và thành cổ Quảng Trị.

Đoàn hành trình các tỉnh phía Nam đã đi qua và tổ chức các hoạt động tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên và ngày 11 tháng 10 đoàn hành trình đã hội quân tại tỉnh Quảng Bình tổ chức làm lễ dâng hương đền thờ Tây Sơn và tổ chức lễ hội Quang Trung. Ngày 12 tháng 10 đoàn hành trình phía Nam dừng tại tỉnh Quảng Ngãi tổ chức viếng tượng đài chứng tích Mỹ Sơn và làm công tác xã hội. Tại Quảng Nam, đoàn hành trình đã thăm tượng đài chiến thắng Núi Thành nơi trận đầu đánh thắng Mỹ; tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày anh Trỗi hy sinh và làm công tác xã hội.

Ngày 13 tháng 10, hai cánh quân phía Bắc và phía Nam đã hội quân tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 3 ngày từ 13 đến hết ngày 15 tháng 10 các đại biểu của cuộc hành trình đã có nhiều hoạt động phong phú. Các đại biểu đã tham gia lễ khánh thành tượng đài Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, quê hương của Đại tướng. Tại thành phố Huế đã tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống của Hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dự lễ mít tinh và phát biểu với tuổi trẻ; tổ chức tổng kết 2 cuộc vận động của Hội là Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu nước mạnh; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tuyên dương 54 cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong hai cuộc vận động của Hội nhiệm kỳ khoá IV. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các đại biểu đã tham gia các hoạt động tình nguyện với thanh niên địa phương. Đặc biệt thể hiện tình cảm với quê hương của chủ tịch Hội đầu tiên, các nhà doanh nghiệp trẻ, các đơn vị trực thuộc của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội và cán bộ, hội viên đã tặng 22 căn nhà tình nghĩa và nhiều phần quà, học bổng cho nhân dân và thanh thiếu nhi huyện Quảng Điền; các đại biểu tham dự hành trình đã tham gia hiến máu nhân đạo cho bệnh nhân nghèo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Có thể khẳng định rằng cuộc hành trình “Thắp sáng lửa truyền thống" có quy mô toàn quốc đã thu được nhiều thành công tốt đẹp, được thể hiện ở sự hưởng ứng của Hội các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các nội dung giáo dục truyền thống đã được truyền tải đến đông đảo hội viên, thanh niên cả nước. Qua hoạt động của cuộc hành trình, các đại biểu là cán bộ Hội trong cả nước đã được giao lưu, học hỏi những kinh nghiệm về công tác Hội và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục; tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, hội viên trong cả nước tiến tới Đại hội Hội toàn quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh về chính trị, tổ chức và hành động; phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức Hội.

Công tác Đoàn trong thời kỳ này có bước phát triển mới về chất lượng; số lượng đoàn viên liên tục tăng; tính tích cực chính trị, xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện của đoàn viên tiếp tục được khơi dậy và phát huy. Hoạt động của Đoàn năng động hơn, thiết thực hơn, tích cực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, lợi ích của tuổi trẻ; uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội được nâng lên.

Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn ngày càng được phát huy cụ thể và hiệu quả trong tổ chức Hội. Hoạt động của Hội các cấp đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đoàn. Đoàn đã nêu cao trách nhiệm trong việc bố trí các đồng chí lãnh đạo của Đoàn có uy tín, nhiệt tình để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo của Hội. Nhìn chung các cấp bộ Đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi và coi xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội là trách nhiệm của toàn Đoàn; tích cực động viên đoàn viên hưởng ứng tham gia các cuộc vận động của Hội. Phương châm Đoàn mạnh - Hội rộng đã được quán triệt trong các cấp bộ Đoàn. Thể hiện trách nhiệm của Đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 3 khoá VIII, đây là Nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội. Nghị quyết đã xác định những quan điểm và nội dung, biện pháp toàn diện cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội.

Thực hiện Điều lệ của Đoàn và Hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn từ Trung ương tới cơ sở đã thực hiện tốt định hướng chính trị trong tổ chức và mọi hoạt động của Hội. Các hoạt động của Hội đều hướng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và lợi ích chính đáng của thanh niên. Tổ chức và hoạt động của Hội đúng với tôn chỉ mục đích của tổ chức đã được quy định trong Điều lệ của Hội, phù hợp với pháp luật.

ở mỗi cấp bộ Hội từ Trung ương tới các cơ sở Hội, các cấp bộ Đoàn đã thống nhất chọn cử đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn và các đồng chí cán bộ Đoàn cùng cấp để Hội hiệp thương chọn cử giữ vị trí lãnh đạo của Hội. Sự tham gia giữ vị trí lãnh đạo trong tổ chức Hội của cán bộ Đoàn cho thấy uy tín của tổ chức Đoàn đối với tổ chức Hội không ngừng tăng cường; Đoàn đã nêu cao ý thức trách nhiệm chọn cử những cán bộ có uy tín sang giữ vị trí lãnh đạo của Hội. Trong quá trình tiến hành tổ chức các hoạt động, phần lớn các cấp bộ Hội luôn đảm bảo tính độc lập tương đối của tổ chức Hội đồng thời phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn. Trên cơ sở chương trình công tác của cả nhiệm kỳ và từng năm đã được hiệp thương với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp, các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính chủ động sáng tạo của tổ chức Hội trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tổ chức các hoạt động của Hội; các cấp bộ Đoàn đã tạo điều kiện bố trí nơi làm việc, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động của Hội. Nét mới trong nhiệm kỳ qua để tạo điều kiện có nguồn kinh phí hoạt động ổn định, Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp đã chủ động lập kế hoạch tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp về kế hoạch hoạt động của Hội, trên cơ sở đó để chính quyền bố trí nguồn lực cho Hội hoạt động.

Một trong những hoạt động tạo nên sức mạnh cho Hội là việc gắn bó chặt chẽ hoạt động của Đoàn và của Hội. Các hoạt động của Đoàn và của Hội đều có sự bố trí phân bổ tương tác cho nhau. Đoàn tích cực, chủ động vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do Hội tổ chức. Trong hoạt động, nhìn chung cán bộ, đoàn viên đã gương mẫu, tích cực trong các hoạt động của Hội.

Thể hiện sự quan tâm của Đoàn đối với công tác xây dựng Hội LHTN Việt Nam và đoàn kết tập hợp thanh niên, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định "Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu". Phương châm xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mọi tập thể thanh niên và cộng đồng dân cư.

Về mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, văn kiện Đại hội Đoàn đã xác định: Đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp bộ Đoàn, thể hiện vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, Đoàn chủ trương phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam trong đoàn kết tập hợp thanh niên và tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn. Xây dựng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam là trách nhiệm của mỗi cấp bộ Đoàn, là bộ phận không tách rời của công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức quần chúng tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, cần được phát triển rộng rãi trong các đối tượng, các lĩnh vực, vùng miền, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2002-2007, có từ 90% - 100% số xã, phường, 10-20% số doanh nghiệp có tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Hội; hầu hết các trường đại học, cao đẳng có tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam và các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Bên cạnh việc chỉ đạo toàn diện công tác Hội, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn những cán bộ ưu tú, có năng lực và được thanh niên tín nhiệm phụ trách công tác Hội, đồng thời hướng dẫn và khuyến khích các hình thức tập hợp thanh niên trong mặt trận Hội LHTN Việt Nam.

Tăng cường công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc, góp phần xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng. Việc tổ chức các phong trào, các đội hình thanh niên, các câu lạc bộ, đội nhóm, chi hội thanh niên trong các vùng tôn giáo, dân tộc phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đoàn. Đoàn cấp tỉnh, huyện cần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và hiểu biết về vấn đề dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo, có bản lĩnh chính trị vững vàng phụ trách công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc, đồng thời kiện toàn Ban Mặt trận Thanh niên cấp tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán của Đoàn trong các vùng tôn giáo, dân tộc từ những cán bộ, đoàn viên ưu tú và những đảng viên trẻ.

Đẩy mạnh công đoàn kết tập hợp thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ động tiếp cận, kiên trì vận động giới chủ và thanh niên, tuyên truyền và xây dựng cốt cán, tuỳ theo điều kiện cụ thể để xây dựng tổ chức Hội hoặc Đoàn; tổ chức các hoạt động thanh niên thông qua tổ chức công đoàn, Hội doanh nghiệp trẻ và trên địa bàn dân cư, nơi thanh niên sinh sống ngoài giờ làm việc. Những nơi đã có tổ chức Đoàn, Hội cần củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động và không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong việc bảo vệ quyền lợi thanh niên và phát triển doanh nghiệp. Các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách mặt công tác quan trọng này.

Tiếp tục phát triển Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trong Hội LHTN Việt Nam, góp phần bồi dưỡng và phát huy lực lượng doanh nghệp trẻ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đoàn kết, tập hợp và giáo dục thanh niên, xây dựng Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Phấn đấu trong hầu hết các doanh nghiệp có hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc lập các cơ sở Đoàn, Hội và các hoạt động thanh niên ở ngoài nước; chủ động phối hợp với các ngành liên quan tham gia chuẩn bị tốt cho thanh niên trước khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài; triển khai thực hiện việc giới thiệu sinh hoạt Đoàn ra nước ngoài; tăng cường mối liên hệ giữa các tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.

Nét mới trong nhiệm kỳ khoá IV của Hội: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã ban hành Nghị quyết đầu tiên của nhiệm kỳ về "Tăng cường, củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Việc bàn và quyết định ban hành Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về đoàn kết, tập hợp thanh niên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong xây dựng tổ chức Hội. Nghị quyết đã xác định mục tiêu: "Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành động làm nòng cốt chính trị, trong phong trào thanh niên; mở rộng Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ khoá VIII tỷ lệ tập hợp thanh niên vào Đoàn, Hội đạt trên 45%".

Nghị quyết đề ra nội dung và biện pháp đẩy mạnh việc phát triển tổ chức Hội, cụ thể:

- Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức, hoạt động của Hội LHTN Việt Nam. Nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên, đặc biệt là chất lượng chính trị, tính tiên phong gương mẫu và sức quy tụ của người cán bộ, đoàn viên đối với thanh niên. Thực hiện mỗi đoàn viên phải thường xuyên tham gia hoạt động và tập thể thanh niên ở địa bàn dân cư. Cử cán bộ Đoàn có năng lực uy tín, giỏi về kỹ năng và có tinh thần trách nhiệm tham gia lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam; định hướng chính trị trong hoạt động và tăng cường về kinh phí, cơ sở vật chất để Hội LHTN Việt Nam hoạt động. Tổ chức Đoàn các cấp cần khuyến khích chủ động giới thiệu đoàn viên tham gia các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam với tư cách là hội viên nòng cốt.

Củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức cơ sở Hội LHTN Việt Nam do Đoàn làm nòng cốt, đồng thời mở rộng các hình thức tập hợp thanh niên nhằm tập hợp đông đảo các đối tượng thanh niên vào tổ chức. Nghị quyết cũng đề ra chỉ tiêu 100% xã, phường có Uỷ ban Hội, các trường trung học, dạy nghề có Hội LHTN. Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Hội theo các đối tượng thanh niên do Đoàn làm nòng cốt ở quy mô cấp tỉnh, thành phố. Phấn đấu ở mỗi tỉnh có ít nhất từ 1 - 2 loại hình Hội theo đối tượng thanh niên. Tiến hành thành lập Hội Tri thức trẻ tại các tỉnh, thành phố. Có hình thức tập hợp phù hợp đối với thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thanh niên lao động tự do. Phát huy nguyên tắc tự nguyện, tự quản trong hoạt động, xây dựng Hội, đảm bảo Hội vừa là môi trường để đoàn kết, tập hợp thanh niên, vừa là tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở thống nhất nội dung hoạt động chung, cần nhận định sinh hoạt của Đoàn và Hội, tránh chồng chéo, hình thức. Tăng cường đầu tư cho công tác Hội.

Sự ra đời của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam có hệ thống trong toàn quốc tạo nên khởi sắc mới cho công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nghiệp trẻ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xây dựng tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Từ câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam do Trung ương Hội LHTN Việt Nam thành lập năm 1993 đã phát triển thành Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 1994, Uỷ ban Lâm thời Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam năm 1995. Để góp phần khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp trẻ và các hình thức đoàn kết, tập hợp của Doanh nghiệp trẻ, năm 1995, trang Doanh nghiệp hàng tuần được mở trên báo Doanh nghiệp, là diễn đàn thông tin chính thức đầu tiên của giới Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Đến năm 1998 đã thành lập được các Hội, Câu lạc bộ, Ban Vận động Doanh nghiệp trẻ tại 15 tỉnh, thành trong cả nước. Năm 1998, Hội đồng các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước phát triển về tổ chức của Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2002, Đại hội đại biểu Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam lần thứ I đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Về dự Đại hội có gần 500 đại biểu là những gương mặt doanh nghiệp trẻ tiêu biểu. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đồng chí lãnh đạo Đoàn, Hội đến dự. Đồng chí Vũ Khoan - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và anh Hoàng Bình Quân - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã dự và có bài phát biểu quan trọng. Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nhấn mạnh: “Các thế hệ cha anh chúng ta đã có công giành lại độc lập tự do cho đất nước, thống nhất giang sơn, đem lại quang vinh cho dân tộc. Thế hệ các doanh nghiệp trẻ ngày nay và mai sau sẽ phải tiếp bước trên những chặng đường mới không kém phần cam go - đó là con đường chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, thực hiện “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" theo định hướng của xã hội chủ nghĩa. Đảng và Chính phủ vững tin rằng, tiếp nối truyền thống kiên cường của cha anh, thế hệ trẻ sẽ phát huy tài năng sáng tạo, lòng hăng say vốn có của mình, góp phần xứng đáng nhất vào việc thực hiện mục tiêu cao cả đó, tô thắm thêm hai tiếng Việt Nam không những với tư cách là một đất nước chói lọi chiến công mà còn nổi danh là một nước phát triển phồn vinh’’

Kể từ sau Đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ lần thứ I năm 2002, hoạt động của phong trào Doanh nghiệp trẻ có bước phát triển vượt bậc, đến năm 2004 đã thành lập được 43 Hội, Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ của các tỉnh, thành phố và một số ngành với 2.500 hội viên. Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam chủ trì triển khai cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp trẻ và thanh niên Việt Nam. Cuộc vận động đã triển khai đạt được nhiều kết quả, đã thu hút đông đảo doanh nghiệp trong cả nước nhiệt tình hưởng ứng tham gia, được Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành ở Trung ương cũng như địa phương và toàn xã hội quan tâm ủng hộ. Sau gần 2 năm triển khai với 7 hoạt động chính, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt được tổ chức; xét trao tặng hàng năm cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Giải thưởng đã được triển khai đồng bộ trên cả nước, qua 2 kỳ bình chọn và xét trao tặng đã có 302 thương hiệu, sản phẩm. Đã tổ chức 2 cuộc Hội chợ Hàng Việt Nam hội nhập quốc tế thu hút trên 500 doanh nghiệp tham gia. Nhân dịp Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cũng đã tổ chức hội chợ Sản phẩm và thành tựu Doanh nghiệp trẻ Việt Nam được dư luận đánh giá cao. Qua các kỳ hội chợ, các nhà doanh nghiệp trẻ đã đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp phụ trách. Trong khuôn khổ của cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế Diễn đàn thương mại và đầu tư năm 2003 với quy mô toàn quốc đã được tổ chức tại Hà Nội. Ngoài ra, Hội Doanh nghiệp trẻ đã giúp cho nhiều tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, qua đó đã tạo ra những cơ hội đầu tư cho các địa phương, giải quyết việc làm cho thanh niên. Chương trình Sáng tạo thương hiệu Việt với các hoạt động tập trung vào các doanh ngiệp trẻ với sinh viên nâng cao nhận thức, hiểu biết của các doanh nghiệp về vấn đề thương hiệu; khuyến khích ý tưởng sáng tạo để xây dựng thương hiệu Việt. Chương trình đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quy mô toàn quốc và địa phương. Chương trình được sự chú ý của hội viên, thanh niên và xã hội về vấn đề thương hiệu, giúp cho giới doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm và cái nhìn mới về vấn đề thương hiệu và bảo vệ thương hiệu trong cạnh tranh quốc tế. Chương trình Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ là chương trình tìm kiếm, phát hiện tài năng kinh doanh trong thanh niên, sinh viên để đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng thành những doanh nghiệp thành đạt, góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân cho đất nước. Qua 2 năm tổ chức được triển khai rộng rãi và thu hút nhiều sinh viên tài năng tham gia và nhiều tài năng sinh viên đã được tặng học bổng học cao học và được các nhà doanh nghiệp trẻ bảo trợ. Các tài năng kinh doanh trẻ đã được tập hợp thành Câu lạc bộ tài năng kinh doanh trẻ trực thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Ngoài ra, chương trình truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế và xúc tiến thương mại đã mang nhiều hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cho các nhà doanh nghiệp trẻ.

Từ năm 1999 đến năm 2004, Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã triển khai có kết quả giải thưởng Sao Đỏ để trao tặng cho các nhà doanh nghiệp trẻ có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp vào các hoạt động xã hội. Trong 5 năm đã trao cho 50 nhà doanh nghiệp xuất sắc. Tại lễ trao giải thưởng Sao Đỏ năm 2004 và kỷ niệm 5 năm giải thưởng Sao Đỏ, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã khẳng định: “Hoạt động này không chỉ nhằm biểu dương, khen ngợi, mà còn phải tạo ra trong giới trẻ nước ta chí khí kinh doanh, làm giàu, vươn lên khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, với quyết tâm và sức sáng tạo của tuổi trẻ. Thực tiễn đã khẳng định: Doanh nhân trẻ nước ta rất xứng đáng với niềm tin yêu của nước ta trong công cuộc chiến đấu phát triển kinh tế, xã hội, đưa nước ta tiến ngang tầm thời đại. Doanh nhân trẻ nước ta nhất định ngày một trưởng thành, sẽ là người giữ vai trò cốt cán về sản xuất kinh doanh, về quản lý và công nghệ của nước ta trong tương lai”. Thủ tướng cũng ân cần căn dặn doanh nhân trẻ Việt Nam và các nhà doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Đỏ phải có tầm của nhà kinh doanh và phải có cái tâm của doanh nhân trẻ Việt Nam. Tâm của doanh nhân trẻ là tâm của doanh nhân trẻ Việt Nam đã thoát khỏi nỗi nhục mất nước, giành được độc lập, tự do, nay phải chịu nỗi đau của nền kinh tế chậm phát triển, nhân dân còn những vùng nghèo nàn, lạc hậu. Doanh nhân trẻ Việt Nam đang mang tâm huyết cùng toàn dân phấn đấu chấn hưng kinh tế đất nước để xây dựng một xã hội mới “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong cuộc chiến đấu mới, doanh nhân trẻ luôn đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, tiêu biểu ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ, tiêu biểu trong việc kinh doanh có văn hoá, nêu gương trong việc kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội, là nghĩa vụ của nhà nước. Doanh nhân trẻ luôn đoàn kết, thân ái gắn bó với nhau; đi đầu vào những vùng sâu, vùng xa, những nơi đồng bào còn khó khăn, góp sức vào công cuộc xoá đói giảm nghèo. Doanh nhân trẻ phải là những người dồi dào ý chí vươn lên, luôn đổi mới, sáng tạo, nghĩ những điều chưa ai nghĩ, làm những điều chưa có tiền lệ, với ý thức vượt khỏi những ràng buộc của lối mòn, nhất là lối mòn của tư duy, không chỉ thoả mãn với những gì đã đạt được mà phải có tinh thần vươn ra thế giới, tiếp cận những đỉnh cao trí tuệ của thế giới.

Phải không ngừng nâng tầm của doanh nhân trẻ. Cái tầm chính là tầm cao về kiến thức kinh doanh, là những hiểu biết về kinh tế thị trường, về quản lý doanh nghiệp, làm sao để doanh nghiệp không ngừng phát triển. Doanh nhân nước ta là doanh nhân của thế kỷ XXI, là doanh nhân của thời đại tri thức, của hội nhập và kinh doanh toàn cầu. Tâm và Tầm gắn bó với nhau; quan trọng nhất là có tâm, có tâm thì mỗi doanh nhân sẽ tự hoàn thiện để nâng cao tầm trí tuệ, tầm năng lực của mình.

Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong những năm đầu thế kỷ XXI đã được mở rộng tới nhiều đối tượng thanh niên.

Nhìn chung các cấp bộ Hội trong cả nước trong thời kỳ này đã dành nhiều sự quan tâm cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo, dân tộc. Trước hết là sự tập trung, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong vùng tôn giáo, dân tộc. Triển khai ba chuyên đề để tuyên truyền chính sách tôn giáo làm cho thanh niên tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Các cấp bộ Hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến trong việc nghiêm chỉnh tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của thanh niên tín đồ, tạo sự an tâm gắn bó với tổ chức Hội và coi đó là cơ sở trong đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo. Sự quan tâm động viên, cổ vũ thanh niên các tôn giáo trên con đường đồng hành cùng thanh niên cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện qua các hoạt động tôn vinh, biểu dương các điển hình thanh niên tôn giáo của các tỉnh, thành phố và của hầu hết các cụm thi đua trong cả nước. Tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên tôn giáo, dân tộc như: Các hội thi tiếng hát của thanh niên tôn giáo; tổ chức các lễ hội văn hoá các dân tộc; tiếp tục xây dựng các làng thanh niên.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo Chính phủ về vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2002 – 2006, các cấp bộ Hội đã tích cực cùng với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Qua hai năm tổ chức thực hiện chương trình phối hợp, bước đầu thu được kết quả thiết thực, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo, tăng cường mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh; động viên tín đồ và chức sắc trẻ phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước Tốt đời, đẹp đạo, các hoạt động của Đoàn, Hội; thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đúng pháp luật. Năm 2004, Trung ương Đoàn đã ký chương trình liên tịch với Uỷ ban Dân tộc về phối hợp vận động thanh niên thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đây là cơ sở thuận lợi cho tổ chức Hội đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc.

Trong những năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội trong trường học có những chuyển biến tích cực. Tổ chức Hội đã được thành lập trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề với trên 90% thanh niên được tập hợp trong tổ chức Đoàn, Hội. Trong nhiệm kỳ khoá IV, Trung ương Hội đã có chỉ đạo và các cấp bộ Hội tích cực triển khai tập hợp thanh niên học lớp 9 vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam. Năm 2004, trong cả nước có gần 10.000 chi hội học sinh lớp 9. Việc đẩy mạnh xây dựng chi hội học sinh lớp 9 xuất phát từ độ tuổi các bạn đã trưởng thành Đội, nhưng chưa được đứng trong tổ chức Đoàn. Từ nhu cầu cần phải tập hợp  các bạn bước vào lớp 9, trên cơ sở chỉ đạo từ Trung ương Đoàn, Hội ở nhiều tỉnh, thành phố đã thống nhất với Sở Giáo dục có chủ trương chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội, với mục đích thu hút, tập hợp học sinh lớp 9 tham gia các hoạt động của Hội nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng, sở thích và tâm lý lứa tuổi học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, nếp sống, phát triển toàn diện.

Sau 5 năm thực hiện, khẳng định mô hình Hội trong trường học là cần thiết, nội dung và hình thức hoạt động phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên thanh niên học sinh, góp phần thúc đẩy việc dạy và học trong nhà trường. Nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú theo định hướng từng năm và kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Hội LHTN cấp quận, huyện chủ trương thành lập các Hội, chi hội, câu lạc bộ theo lớp, theo năng khiếu, sở thích… Qua đó tổ chức các hoạt động giúp cho thanh niên học sinh có sân chơi lành mạnh, bổ ích để thi đua học tập như: Tham gia các câu lạc bộ môn học yêu thích, câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các phong trào như Phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường, Phong trào Học tập – rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, tham gia cuộc vận động Vì môi trường xanh- sạch- đẹp, phong trào giúp đỡ bạn nghèo… Nhiều hoạt động lớn đã được tổ chức đạt kết quả cao: Thi sáng tác thơ và truyện ngắn về Thầy cô và mái trường, cuộc thi Viết - vẽ tuổi 15, liên hoan giai đoạn tuổi hồng; hội thi tìm hiểu truyền thống Hội LHTN trong các trường trung học cơ sở với chủ đề Hành trang xanh.

Tổ chức Hội LHTN trong các trường trung học cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thanh niên học sinh về đạo đức, tri thức, sức khoẻ, hướng thanh niên học sinh phát huy tinh thần xung phong, tình nguyện khi tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng lành mạnh, bổ ích, đồng thời góp phần cùng nhà trường và xã hội xây dựng tốt môi trường sinh hoạt, học tập cho thanh niên học sinh. Việc thành lập tổ chức Hội LHTN trong các trường trung học cơ sở đã tạo nên một môi trường thuận lợi giúp thanh niên học sinh phấn đấu trở thành người đoàn viên cộng sản Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động của Hội LHTN mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên đã không ngừng được tăng cường. Ngoài đối tượng thanh niên là học sinh lớp 9 còn thu hút đông đảo các đối tượng khác tham gia vào các hoạt động. Đó là thanh niên học sinh lớp 8, đoàn viên, thanh niên, giáo viên trong các trường.

Có được những kết quả trên, bên cạnh sự hưởng ứng nhiệt tình, sự tham gia tích cực của thanh niên học sinh lớp 9, Ban Giám hiệu các trường trung học cơ sở đã tập trung chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, về thời gian hoạt động Hội LHTN trong nhà trường. Hội LHTN các trường đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của trường, phù hợp với nhu cầu, sở thích và nguyện vọng của thanh niên học sinh để hoạt động Hội LHTN đạt kết quả tốt.

Trong thời kỳ này, vị thành niên là đối tượng được các cấp bộ Hội trong cả nước quan tâm tập hợp. Thông qua việc triển khai dự án Giáo dục sống khoẻ mạnh, kỹ năng sống cho trẻ em và trẻ chưa thành niên ngoài trường học được triển khai ở 32 xã, thị trấn của 8 tỉnh, thành phố; tổ chức diễn đàn Lắng nghe vị thành niên nói về các vấn đề xã hội quy mô toàn quốc và tại 8 tỉnh, thành phố triển khai dự án, đã rút ra những kinh nghiệm cho việc tập hợp, giáo dục vị thành niên nhất là vị thành niên ngoài trường học. Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu nhi trực thuộc Trung ương Hội đã có nhiều dự án hoạt động chăm sóc trẻ em ngoài trường học. Tiêu biểu là tổ chức "Liên hoan tiếng hát hoa hồng nhỏ" với sự tham gia của 1.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã gây được sự quan tâm, chú ý của xã hội. Ngoài ra các cấp bộ Hội đã chú ý mở rộng các hình thức hoạt động như hỗ trợ pháp lý, kiến thức trong cuộc sống, văn hoá, thể thao để tập hợp thanh niên lao động tự do, thanh niên công nhân tại nơi ở sau giờ làm việc, thanh niên kinh doanh tại chợ, thanh niên trong các trại giam, cơ sở giáo dục, trại cải tạo.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được triển khai phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nhiều thành phần.

Trong giai đoạn năm 2000 đến năm 2004 nhiều địa phương, cơ sở đã tích cực xây dựng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đặc biệt từ sau khi Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ra Nghị quyết 02 về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhiều tỉnh, thành Hội đã xác định đây là công việc quan trọng, vấn đề bức xúc, do đó thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo các cấp triển khai, thực hiện, hoặc tham mưu cho Đảng uỷ ra các văn bản chỉ thị kịp thời về vấn đề xây dựng và tổ chức Hội trong các đơn vị liên doanh. Cho đến năm 2004 trong toàn quốc đã có 50 Hội cơ sở với 662 chi Hội được thành lập và đi vào hoạt động; một số tỉnh thành đã triển khai tốt như: Hà Nội đã xây dựng được 30 cơ sở Đoàn, Hội với 1376 đoàn viên, hội viên; Hải Phòng đã thành lập được 61 chi hội với 4068 hội viên; thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập được 23 chi hội với 1.006 hội viên; Đồng Nai thành lập được 7 chi hội với 409 hội viên. Một số tỉnh, thành tuy có số lượng các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không nhiều song đã rất cố gắng trong việc chỉ đạo cơ sở, từng bước xây dựng thành lập tổ chức. Tuy nhiên đây là một lĩnh vực mới, môi trường xây dựng Hội còn gặp rất nhiều khó khăn, các điều kiện để tổ chức phong trào hạn chế. Vì vậy còn khá nhiều các tỉnh thành Hội chưa triển khai được việc xây dựng tổ chức Hội.

Hoạt động của Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tập trung vào các nội dung tuyên truyền, phổ biến về Đoàn, Hội gắn với hoạt động sinh hoạt truyền thống giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc: Các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ và công tác xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, thi tay nghề, thợ giỏi, thi tiếng Anh, vi tính, hoạt động sáng kiến tiết kiệm.

Có thể nói, hoạt động của Hội trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thu hút tập hợp được thanh niên thông qua các hoạt động cắm trại, dã ngoại, giao lưu kết nghĩa, bước đầu đã được giới chủ nhìn nhận, khuyến khích ủng hộ. Song mới chỉ dừng lại ở một số đơn vị có tổ chức Đảng, Công đoàn phát triển. Trong thực tế, các hình thức hoạt động của Hội còn đơn điệu nhàm chán, điều kiện về hoạt động như: Kinh phí, thời gian, địa điểm… còn khó khăn.

Đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam học tập, công tác, lao động ở nước ngoài để thu hút thanh niên tham gia xây dựng Tổ quốc. Việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Ban Cán sự Đảng ở nước ngoài đã góp phần quan trọng trong việc củng cố lại các tổ chức thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tạo được những chuyển biến bước đầu trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nước. Tạo được sự chuyển biến về nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức; đoàn kết, tập hợp thanh niên ở các cấp uỷ Đảng và cơ quan đại diện. Một số Đảng uỷ ở ngoài nước đã xây dựng được Nghị quyết riêng về công tác thanh niên như Đảng uỷ nước tại Liên bang Nga, Séc, Cu Ba, ấn Độ. Một số nước đã đưa công tác chỉ đạo đoàn kết, tập hợp thanh niên vào kế hoạch hàng quý, 6 tháng và kế hoạch năm. Hầu hết các Đảng uỷ đoàn kết, tập hợp thanh niên ngoài nước đều phân công cán bộ phụ trách công tác tập hợp thanh niên, quần chúng. Đặc biệt tại một số địa bàn có chuyên trách Đảng đã cử cán bộ chuyên trách Đảng trực tiếp tham gia làm cán bộ chủ chốt của Đoàn như ở Nga, Hungary, Ba Lan...

Các hình thức tổ chức Hội Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Doanh nghiệp trẻ... phát triển đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của quần chúng thanh niên ở mỗi nước. Hiện ta đã có tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên, Hội Sinh viên tại trên 20 nước. Trong đó có những nơi thành lập được Ban Cán sự Đoàn như Liên bang Nga. Những nước có tổ chức thanh niên, sinh viên của ta gồm: Liên bang Nga, Đức, Séc, Hungary, Rumani, Ba Lan, Ucraina, Pháp, Bỉ, Anh, Cu Ba, Mỹ, Canada, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, ấn Độ, Philippin, Angieri, Libi, Xênêgan, Nam Phi.

Hoạt động của các tổ chức Hội tại nước ngoài đã có những bước chuyển biến tích cực, phong phú, thiết thực hơn, góp phần thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc ngày Tết cổ truyền của dân tộc đã được tổ chức dưới các hình thức mít tinh, gặp mặt các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, hái hoa dân chủ, hội thảo với các chủ đề về Đảng, về Bác, về sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhiều nơi tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, liên hoan văn nghệ... thu hút hàng trăm thanh niên tham gia. Nhiều địa bàn đã triển khai quyên góp ủng hộ và hưởng ứng các hoạt động trong nước như góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ đồng bào lũ lụt, trợ giúp các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xoá đói, giảm nghèo... Nhiều sinh viên của ta tại Anh, Mỹ, Ba Lan, Đức, Ôxtrâylia đã đăng ký về nước thực tập tốt nghiệp. Một số hội sinh viên của ta đã ra được trang tin trên mạng Internet, góp phần duy trì thông tin về đất nước, về tình hình học tập. Những hoạt động này đã góp phần tập hợp, rèn luyện đoàn viên, thanh niên. Bước đầu hình thành được cơ chế, mối quan hệ chỉ đạo trong và ngoài nước về công tác thanh niên giữa Trung ương Đoàn và Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Trong những năm qua, hai cơ quan đã thường xuyên thông tin cho nhau về tình hình thanh niên, sinh viên ngoài nước, phối hợp tổ chức đoàn khảo sát, nắm tình hình và chỉ đạo công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại một số địa bàn trọng điểm. Thông qua Ban Cán sự Đảng ngoài nước và các Đảng uỷ tại nước ngoài, ta đã mời một số đại biểu đại diện đoàn viên, thanh niên, sinh viên ngoài nước về dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII, VIII, Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc.

Qua mạng Internet kịp thời thông tin các chủ trương chính sách, hướng dẫn về công tác thanh niên của Trung ương Đoàn và Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Việc ta xây dựng trang thông tin trên mạng Internet của Trung tâm Thông tin thanh niên Việt Nam và một số báo của hệ thống Đoàn đã đưa lên mạng như: Báo Thanh niên, báo Tiền phong, báo Sinh viên - Hoa học trò đã góp phần quan trọng giúp thanh niên, sinh viên ở ngoài nước cập nhập thông tin.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này bên cạnh những kết quả ban đầu trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, vẫn còn tồn tại một số điểm cần khắc phục, đó là: Một số địa bàn có nhiều thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập công tác và lao động nhưng chưa thành lập được tổ chức Đoàn, Hội ví dụ như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Những nơi đã thành lập được tổ chức Đoàn, Hội thì còn lúng túng về phương thức hoạt động, chưa hình thành được hệ thống tổ chức cơ quan đại diện đến cơ sở, nhiều đoàn viên không có điều kiện tham gia sinh hoạt Hội. Các cấp uỷ Đảng ở nước ngoài còn khó khăn trong công tác chỉ đạo nội dung hoạt động của Hội. Tuy có nhiều cố gắng nhưng hình thức hoạt động chưa được đổi mới nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, sinh viên, dẫn đến hạn chế trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên ở nước ngoài. Việc cập nhập nắm tình hình, quản lý số lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại các địa bàn còn lỏng lẻo, không bám sát được tình hình. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên, sinh viên khi ra nước ngoài cũng chưa ý thức được trách nhiệm báo cáo, đăng ký tại cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài.

Công tác xây dựng Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong thời kỳ này còn gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế: Số lượng hội viên tuy phát triển mạnh, nhưng vẫn chưa tạo ra tính hấp dẫn để gắn bó hội viên với tổ chức Hội; kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động của Hội. Đội ngũ cán bộ Hội còn thiếu và chủ yếu do cán bộ Đoàn kiêm nhiệm. Một bộ phận cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm và chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc xây dựng, phát triển tổ chức Hội. Loại hình chi hội theo địa bàn dân cư chưa thật sự hấp dẫn thanh niên và ở nhiều nơi tồn tại còn hình thức. Nhiều địa phương chưa tập trung quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tuy được mở rộng, song ở một số khu vực, đối tượng thanh niên tỷ lệ tập hợp còn thấp, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên còn lúng túng. Cụ thể như trong vùng dân tộc, tôn giáo, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tại địa bàn cư trú của thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Một số hội viên, thanh niên thiếu bản lĩnh chính trị, còn bị kích động, lợi dụng phục vụ cho âm mưu của thế lực thù địch.

Có thể khẳng định rằng giai đoạn này mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được củng cố và mở rộng. Số lượng đoàn viên, hội viên liên tục tăng. Bên cạnh việc tập hợp thanh niên ổn định vào tổ chức Hội và các thành viên tập thể còn cuốn hút hàng triệu thanh niên tham gia các hoạt động của Hội. Hình thức tập hợp được đổi mới theo hướng đa dạng, mở ra nhiều hướng mới để tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên. Hoạt động của Hội bám sát với nhu cầu nguyện vọng của các đối tượng thanh niên. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, tổ chức Hội đã từng bước có các phương thức, loại hình tổ chức để tập hợp phù hợp, thiết thực. Hình thức tập hợp thanh niên theo hệ thống dọc từ Trung ương tới địa phương và tập hợp theo hệ thống ngang là các thành viên tập thể. Tập hợp thanh niên theo các chi hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, nghề nghiệp của thanh niên; tập hợp theo từng đối tượng thanh niên và theo địa bàn dân cư, cơ quan, ngành. Cùng với việc tập hợp thanh niên vào tổ chức, 5 năm qua, tổ chức Hội đã đổi mới hình thức tập hợp thanh niên như việc tập hợp thanh niên vào các cuộc vận động của Hội; tập hợp thông qua hỗ trợ thanh niên (vay vốn, học bổng, giải thưởng, tôn vinh); tập hợp thanh niên vào các dự án phát triển kinh tế, xã hội, công trình thanh niên, qua sự liên kết của thanh niên; tập hợp thanh niên thông qua các sân chơi bổ ích.

Hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ trong khu vực và trên thế giới:

Trong nhiệm kỳ qua, quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội được tăng cường và mở rộng; đa phương hoá, đa dạng hoá, góp phần tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với thanh niên các nước trên thế giới; hỗ trợ tích cực cho phong trào thanh niên trong nước; góp phần thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của Đảng; đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ, nâng cao vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế. Duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với thanh niên các nước láng giềng có chung biên giới, các nước xã hội chủ nghĩa và các nước trong khu vực; tích cực tham gia các hoạt động của thanh niên ASEAN, ASEM, APEC; tham gia tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới; mở rộng quan hệ với các tổ chức thanh niên, các tổ chức phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới; nâng cao chất lượng giao lưu hữu nghị với nhiều nước trên thế giới. Chủ động khai thác các dự án của các tổ chức quốc tế, các cơ quan, tổ chức của Liên hiệp quốc phục vụ cho phong trào thanh niên trong nước.  
 
 Đại hội Liên hoan Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 15 (Festival 15) tổ chức tại Thủ đô Angiê của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Angiêri từ ngày 8/8 đến 16/8/2001. Festival 15 đã đưa ra khẩu hiệu "Chúng ta hãy toàn cầu hoá cuộc đấu tranh vì hoà bình, đoàn kết, phát triển, chống đế quốc".

Đoàn đại biểu Việt Nam với 130 đại biểu tham dự do đồng chí Hoàng Bình Quân - Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia tối đa vào các hoạt động của Festival ngay từ ngày đầu tiên. Ta đã chủ động đến viếng và đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ ở thủ đô Angiê ngay sau khi đặt chân lên đất bạn. Trong lễ khai mạc Festival, khi đoàn đại biểu Việt Nam hàng ngũ chỉnh tề, trang phục ấn tượng, không khí sôi nổi tiến vào thì toàn sân vận động đã vang dậy những tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam, Hồ Chí Minh!". Đoàn ta đã chủ động tham gia vào tất cả 5 trung tâm thảo luận chuyên đề và hầu hết các hội thảo, các gặp gỡ của các nhóm xã hội với những tham luận có chất lượng được bạn bè quốc tế rất chú ý và đánh giá cao. Ta đã được bạn bè tín nhiệm bầu vào Đoàn Chủ tịch tại 3 diễn đàn. Ta đã tham gia thành công vào Toà án chống đế quốc và là nước duy nhất có triển lãm về những tội ác của chiến tranh đế quốc. Chúng ta đã tham dự tất cả các diễn đàn đoàn kết với các châu lục và phát biểu tại hầu hết các diễn đàn. Ta đã trao Huy chương Danh dự của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng đồng chí José Rafael Vorona, cựu Tổng thư ký tổ chức Sinh viên Mỹ Latinh và Caribê (OCLAE) đã hy sinh khi sang thăm Việt Nam trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; truy tặng hai bạn sinh viên Bănglađét bị bắn chết năm 1973 khi tham gia biểu tình do Hội Sinh viên Bănglađét tổ chức phản đối cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Ta đã tổ chức được hơn 30 cuộc gặp gỡ tay đôi với các đoàn và tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế. Phát huy lợi thế Câu lạc bộ chung châu á - Thái Bình Dương và châu Âu được đặt ngay nơi ở của nhiều đoàn quốc tế, ta đã tranh thủ tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, giao lưu, gặp gỡ đoàn kết với Việt Nam… Chúng ta đã tổ chức thành công cuộc tiếp xúc với Việt Nam tại trường Đại học Bumêđiêng với sự tham gia của đông đảo bạn bè quốc tế. Chúng ta đã tổ chức triển lãm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tại 4 địa điểm với những nội dung phong phú, sinh động, được bè bạn quốc tế quan tâm và ca ngợi. Ta đã tham gia rất hiệu quả vào các chương trình văn nghệ của Festival.

Các hoạt động tham gia của Đoàn Việt Nam tại Festival 15 được bè bạn quốc tế khâm phục và đánh giá cao. Chúng ta đã đạt hiệu quả tuyên truyền rất cao, đem đến với bạn bè quốc tế và nhân dân Angiêri hình ảnh về một Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, diện mạo của lớp thanh niên, sinh viên Việt Nam năng động, thông minh, sôi nổi, cởi mở, thắm tình bạn bè. Bạn ca ngợi tinh thần trách nhiệm của ta đối với phong trào thanh niên, sinh viên quốc tế và phong trào Festival, đặc biệt sự đóng góp của ta vào việc soạn thảo văn kiện của các Trung tâm, Diễn đàn, cũng như tuyên bố cuối cùng của Festival 15. Bạn rất hy vọng và mong muốn Việt Nam tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong việc tập hợp các lực lượng thanh niên dân chủ tiến bộ trên thế giới. Bạn bè quốc tế, dư luận báo chí và nhân dân Angiêri đánh giá đoàn Việt Nam là đoàn chuẩn bị tốt nhất, có nề nếp, kế hoạch nhất, có chương trình phong phú và hiệu quả; là đoàn đẹp, có ấn tượng và được mến mộ nhất.

 Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương công tác, trong thời kỳ này các cấp bộ Hội đã phát huy vai trò nòng cốt lãnh đạo của Đoàn cùng cấp. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội đã bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để xây dựng các chương trình công tác sát với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, thanh niên, đồng thời huy động tuổi trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của của mỗi địa phương, đơn vị. Trong chỉ đạo vừa đảm bảo lãnh đạo định hướng theo hệ thống dọc từ Trung ương tới địa phương, vừa đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp. Phát huy vai trò liên kết, tự quản của các hoạt động cụm trong việc thi đua thực hiện các chương trình công tác; trong trao đổi mô hình, kinh nghiệm và nhất là trong công tác bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. So với nhiệm kỳ trước, Trung ương Hội đã tăng cường chỉ đạo và hướng về cơ sở.

Để tăng cường trao đổi những kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn trong công tác chỉ đạo xây dựng Hội, năm 2002 Trung ương Hội đã tổ chức cuộc hội thảo toàn quốc về xây dựng Hội. Các đại biểu từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham dự trao đổi những kinh nghiệm quý về tổ chức và hoạt động của Hội, chia sẻ những khó khăn của cơ sở nhất là trong công tác cán bộ và nguồn lực cho Hội hoạt động. Tại hội thảo đã có những thống nhất quan trọng về việc phát huy trách nhiệm của Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp; về phát huy tính chủ động của tổ chức cơ sở Hội.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2002, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội đã tiến hành đánh giá công tác Hội nửa nhiệm kỳ. Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá lại nửa chặng đường của nhiệm kỳ khoá IV. Báo cáo nửa nhiệm kỳ đã khẳng định về công tác xây dựng tổ chức đã gần đạt chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Hội có bước phát triển mạnh cả về tổ chức, cả về cán bộ, hội viên; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng trong các đối tượng với nhiều hình thức đa dạng. Các cuộc vận động được triển khai và đạt được những hiệu quả tích cực, nhất là những hoạt động của thanh niên tình nguyện đã phát triển rộng rãi, góp phần vào việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định trong thanh niên và xã hội.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2002, với sự trưởng thành của các anh chị lãnh đạo Trung ương Hội, chị Trương Thị Mai - Chủ tịch Hội được Đảng, Nhà nước phân công nhiệm vụ mới tại Quốc hội, anh Hoàng Bình Quân - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được Hội nghị hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Đinh Quế Hải - Phó Chủ tịch thường trực Hội, anh Trần Đắc Lợi - Phó Chủ tịch Hội nhận nhiệm vụ mới, Hội nghị cũng hiệp thương chọn cử anh Nông Quốc Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa VIII) họp từ ngày 24 đến 26-2-2004 đã thống nhất cao và thông qua các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào trào thanh niên năm 2004. Hội nghị đã bầu bổ sung hai đồng chí: Nông Quốc Tuấn, Lâm Phương Thanh vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Trong thời kỳ này, tổ chức Hội được đón nhận sự quan tâm của Đảng. Trong các hoạt động của Hội các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã dành sự quan tâm tới dự và phát biểu động viên, chỉ đạo. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, để chuẩn bị cho Đại hội Hội lần thứ V, ngày 30 tháng 3 năm 2004 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh, tập thể Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có cuộc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội lần thứ V. Sau cuộc làm việc đã có Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V. Ngày 28 tháng 4 năm 2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 38-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, Chỉ thị đã xác định Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng của thế hệ trẻ Việt Nam, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ban Bí thư yêu cầu các cấp Uỷ Đảng, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tập trung chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ V. Chỉ thị cũng nhấn mạnh các cấp Uỷ Đảng thực hiện tốt một số công việc cụ thể:

- Tiếp tục chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện để xây dựng Hội LHTN Việt Nam thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội LHTN Việt Nam là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả các thanh niên Việt Nam; là môi trường giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tinh thần tự lực, tự cường; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tích cực, khả năng sáng tạo của thanh niên; phát huy vai trò và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Phương hướng quan trọng là phải tăng cường tính liên hiệp rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Đa dạng hoá các hình thức tổ chức và hình thức tập hợp thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các thành viên tập thể của Hội phong phú hơn, phù hợp với các đối tượng thanh niên khác nhau, tạo những điều kiện ngày càng thuận lợi để thanh niên được học tập, giáo dục, rèn luyện, trưởng thành, cống hiến; chăm sóc và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên; đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng đa dạng của tuổi trẻ. Trên cơ sở đó mà thu hút rộng rãi hơn nữa thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, đặc biệt mở rộng tập hợp thanh niên vùng tôn giáo, dân tộc, trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lực lượng sinh viên, học nghề; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam. Chỉ thị cũng nhấn mạnh: Công tác thanh niên là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan đơn vị. 

Kết quả công tác Hội LHTN Việt Nam 5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI khẳng định: Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV là đúng đắn, đáp ứng với yêu cầu xây dựng đất nước và nguyện vọng của hội viên; được các cấp bộ Hội trong cả nước tích cực triển khai, các thành viên tập thể của Hội đồng tình hưởng ứng; cùng với các phong trào của Đoàn góp phần vừa quan tâm, hỗ trợ để thanh niên phát triển, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của thanh niên với đất nước và cộng đồng, góp phần phục vụ cho công cuộc đổi mới đất nước; huy động đông đảo thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp thanh niên, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; vào công cuộc đổi mới đất nước được tăng cường, củng cố. Tổ chức Hội có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng hội viên, tổ chức cơ sở Hội và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Hội viên đã và đang là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên. Các loại hình chi hội và các hình thức tập hợp thanh niên ngày càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của các đối tượng thanh niên; phương thức tập hợp thanh niên từng bước đáp ứng với nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa; mở ra hướng mới chính thức tập hợp lực lượng doanh nghiệp trẻ trên địa bàn cả nước; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng đã phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; uy tín của tổ chức Hội được đề cao trong xã hội và tuổi trẻ.

Đạt được kết quả trên đây là do có sự quan tâm chăm lo của các cấp uỷ, sự hỗ trợ của các cấp chính quyền; thanh niên Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta, nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức Hội; vai trò lãnh đạo của Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp được phát huy có hiệu quả; Hội LHTN Việt Nam các cấp đã tập trung cho cơ sở và xây dựng tổ chức Hội theo hướng thiết thực; khơi dậy và phát huy tinh thần tình nguyện, tính tích cực chính trị, xã hội của thanh niên; phát huy nội lực từ cơ sở. Các cuộc vận động của Hội đã hướng vào nhu cầu học tập, lập nghiệp của thanh niên. Kết hợp hài hoà lợi ích của thanh niên với lợi ích của tổ chức Hội và của đất nước.

Bên cạnh những mặt mạnh trong thời kỳ này, công tác Hội còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế lớn sau: Vai trò của tổ chức Hội trong việc huy động rộng rãi và phát huy sức mạnh các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị chưa rõ nét. ở một số địa phương các nội dung cuộc vận động chưa tác động mạnh tới hội viên, thanh niên. Chưa có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và sân chơi lành mạnh tại cộng đồng cho hội viên, thanh niên. Nguồn lực cho hoạt động của Hội còn gặp nhiều khó khăn.

Phương thức hoạt động của Hội ở cơ sở còn nhiều lúng túng. Số lượng hội viên tuy phát triển nhanh, nhưng còn thấp so với yêu cầu và tổng số thanh niên; chất lượng chưa cao, thiếu tính ổn định và bền vững; việc tập hợp thanh niên ở các địa bàn, lĩnh vực đặc thù còn khó khăn và đứng trước thách thức mới; công tác xây dựng tổ chức Hội ở không ít cơ sở chưa phát triển tương xứng với phong trào. Hội LHTN Việt Nam tại cơ sở chưa thực sự gắn bó với thanh niên. Vẫn còn tình trạng hành chính hoá, xa rời thực tế ở một bộ phận cán bộ Hội.

Nguyên nhân của hạn chế: Mặt trái cơ chế thị trường tác động không nhỏ tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên; các thế lực thù địch ngày càng ra sức tranh giành lớp trẻ phục vụ cho âm mưu phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương thức hoạt động của Hội ở một số nơi chưa đổi mới kịp thời với nhu cầu, nguyện vọng và sự phát triển của thanh niên. Một bộ phận cán bộ Đoàn được phân công làm công tác Hội chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm; kỹ năng và năng lực vận động thanh niên của đội ngũ cán bộ cơ sở ở nhiều nơi còn yếu; năng lực chỉ đạo, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương công tác của Hội cấp huyện, cơ sở còn hạn chế. Trung ương Hội chưa kịp thời tổng kết nhân rộng mô hình, kinh nghiệm.

Phân tích những nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong thực tiễn hoạt động của Hội trong thời kỳ này, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

- Phải xây dựng tổ chức Hội thực sự là tổ chức của thanh niên và do thanh niên; đa dạng các hình thức tập hợp sát hợp với từng đối tượng và nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên; tăng cường tính liên hiệp trong tổ chức Hội để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Luôn coi trọng động lực của phong trào bằng việc gắn chặt chẽ hoạt động của Hội với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và chăm lo lợi ích thiết thân của hội viên, thanh niên.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức và hoạt động của Hội ở mỗi cấp. Xử lý thật tốt mối quan hệ giữa Hội và tổ chức Đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và triển khai, phát động các phong trào, đồng thời xã hội hoá các hoạt động của Hội để tranh thủ các nguồn lực cho hoạt động.

- Coi trọng công tác cán bộ về uy tín, nhiệt huyết và kỹ năng; phải phát huy đồng bộ cả 3 đối tượng cán bộ là lực lượng cán bộ, đoàn viên được phân công làm công tác Hội; các cá nhân tiêu biểu và cán bộ cơ sở được hình thành trong tập thể thanh niên.

*
*   *

Thế kỷ XX có ý nghĩa đặc biệt lớn lao trong toàn bộ lịch sử đã qua của dân tộc Việt Nam ta. Từ một nước nô lệ, lầm than, nhân dân và các thế hệ trẻ nước ta dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vĩ đại đã vùng lên chiến đấu và chiến thắng những tên đế quốc hùng mạnh nhất để giành lại độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội trở thành lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc và lương tri của thời đại. Trong sự nghiệp lâu dài, gian khổ nhưng hết sức vẻ vang đó, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, thanh niên ta đã có những cống hiến xuất sắc xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ là: "Thế hệ anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".

Được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cột và là hạt nhân chính trị vững chắc, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiều thập niên qua của Hội đã thu được những thắng lợi to lớn. Trong bất cứ hoàn cảnh và điều kiện nào, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã từng bước xây dựng và nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, chức năng của Hội, coi đây là nhân tố hết sức quan trọng để phát triển Hội. Trong từng thời kỳ cách mạng khác nhau, trên cơ sở những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra và được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cột, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xuất phát từ tính chất, chức năng của một mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên đã luôn tìm tòi, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm trong khuôn khổ luật pháp. Trước hết Hội rất quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, có tinh thần tình nguyện và có trình độ hiểu biết về nghiệp vụ công tác Hội.

Quan hệ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức nòng cột và là hạt nhân chính trị vừa là quy luật phát triển của Hội vừa mang tính nguyên tắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quy luật đó giúp cho Hội ngày càng lớn mạnh và có những cống hiến xứng đáng  với lòng tin yêu của Đảng và nhân dân. Từ thực tiễn sinh động trên, phong trào thanh niên nước ta luôn là nhân tố năng động và phát triển không ngừng, luôn đi đầu trên mọi mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nêu cao các truyền thống vẻ vang:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên suốt các chặng đường lịch sử, thế hệ trẻ sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, điều kiện nào thanh niên nước ta quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hy sinh, chiến đấu quên mình, say mê tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết thương yêu nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Truyền thống gắn bó, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong tổ chức Hội; tin tưởng và tự hào về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ra sức xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên và tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn. Truyền thống đoàn kết, gắn bó thương yêu giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, địch họa "Thương người như thể thương thân" đó là truyền thống quý báu được hun đúc nên từ hàng ngàn đời nay của thanh niên nước ta. Chính nhờ đó tạo nên sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn cho thanh niên nước ta, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  xã hội chủ nghĩa.

- Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất; khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao. Các thế hệ đi trước đã tình nguyện "xếp bút nghiên lên đường tranh đấu"; "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh"; "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" cho đến "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"… đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cả quá trình lịch sử với truyền thống của đội quân xung phong tình nguyện bắt nguồn từ lòng yêu nước, yêu CNXH, không cam chịu mất nước, làm nô lệ; không cam chịu đói nghèo, lạc hậu… Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

- Truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật thể dục thể thao… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, dù trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn vẫn quyết tâm học tập, rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh theo đường lối  của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên nước ta nguyện một lòng đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa để đất nước ta "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ kính yêu đã từng mong ước.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.513.332
Truy cập hiện tại 118