Tìm kiếm tin tức
Hỗ trợ mô hình vườn cây sinh kế tại Hương Trà
11/12/2021 7:40:44 AM

Nhằm phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu góp phần bảo vệ môi trường. Ngày 11/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai hỗ trợ mô hình vườn cây sinh kế của anh Nguyễn Quốc Triều tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. 

Các giống cây được lựa chọn để ươm là các cây ăn quả, chủ yếu là bưởi da xanh, bưởi,......Trong quá trình triển khai mô hình, anh Nguyễn Quốc Triều đã được hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bảo vệ cây. Mô hình vườn cây sinh kế của anh Nguyễn Quốc Triều mang lại lợi ích kinh tế cao, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên. Với diện tịch 2hecta cho thu hoạch liên tục, bình quân mỗi ngày thu được 400 – 500.000đ/ngày.

Mô hình vườn cây sinh kế là cách làm sáng tạo vừa góp phần giúp đoàn viên tham gia các hoạt động lành mạnh vừa tạo khí thế thi đua giữa các cơ sở đoàn. Từ những thành công bước đầu, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình Vườn cây sinh kế nhằm phát huy trách nhiệm của ĐVTN trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

BAN PHONG TRÀO

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.580.933
Truy cập hiện tại 6.364