Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới
9/15/2022 6:27:39 PM

Trong 09 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã ban hành Quyết định kết nạp đảng cho 34 đồng chí, đạt 68% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ huyện Quảng Điền lên 2.803 đồng chí. Trong đó có 22 đoàn viên ưu tú được kết nạp.

 

Xác định công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã thường xuyên đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

 

Ban Thường vụ Huyện Đoàn từ đầu năm đã ban hành Chương trình hoạt động trong đó có chỉ tiêu phát triển đảng viên để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở Đoàn đối với công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Huyện Đoàn Quảng Điền

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.557.590
Truy cập hiện tại 5.201