Tìm kiếm tin tức
Tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Thừa Thiên Huế
10/8/2015 5:42:06 PM

Yêu nước - Trí tuệ - Bản lĩnh - Kỹ năng - Văn Minh

- Có tinh thần yêu nước: Tinh thần yêu nước là giá trị cơ bản trong hệ giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam ta, tinh thần yêu nước đã ngầm sâu vào tình cảm, vào tư tưởng của mỗi người dân Việt Nam qua tất cả các thời đại, làm nên một sức mạnh kỳ diệu, giúp cho dân tộc ta đánh thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác cho dù chúng có hùng mạnh đến đâu. Ngay nay, tinh thần đó sẽ là một trong những yếu tố góp nên sức mạnh để đưa đất nước Việt Nam vươn lên sánh vai với các cường quốc khác. Tinh thần yêu nước không thể thiếu thiếu đối với mỗi con người, đặc biệt là thanh niên – tương lai của đất nước.

- Trí tuệ: Thế hệ trẻ ngày nay đang được sống, được học tập và làm việc trong một môi trường ngày càng hiện đại. Họ được thừa hưởng những thành quả mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đem lại; được cống hiến và được phát triển trong sự đi lên của đất nước; từ sự ổn định về chính trị đến sự phát triển về kinh tế-xã hội. Vì vậy, thanh niên ngày nay cần phải cố gắng học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, chuẩn bị cho bản thân một hành trang kiến thức để vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 

- Bản lĩnh: Thanh niên trong thời kỳ mới phải có bản lĩnh. Đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh chinh phục tri thức, bản lĩnh dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hiện nay, một bộ phận thanh niên sống thiếu mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu kiến thức và bản lĩnh chính trị chưa vững vàng. Một khi có kiến thức, chính trị tư tưởng vững vàng, tự bản thân mỗi thanh niên sẽ hiểu rõ và nhận thức được thông đúng hay sai và tránh những thông tin xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Kỹ năng: Kỹ năng sống hay còn gọi là kỹ năng mềm là hành vi ứng xử của mỗi con người, cách thức tương tác với bạn bè, đồng nghiệp, cách làm việc nhóm. Kỹ năng này thể hiện cách sống, cách tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống và trong xã hội hiện đại. Mỗi người vào đời sẽ chọn cho mình những hành trang khác nhau nhưng chắc chắn rằng những kỹ năng sống là hành trang không thể thiếu. Có kỹ năng sẽ giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn, thử thách dễ dàng hơn; có kỹ năng thanh niên sẽ tự tin hơn để bước vào cuộc sống.

- Văn minh: Hiện nay, dưới tác động của những mặt trái kinh tế thị trường và toàn cầu về văn hóa ngày càng sâu rộng cũng đã xuất hiện một bộ phận không nhỏ tầng lớp thanh niên có lối sống lệch lạc, sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật; có lối sống thực dụng, đua đòi, lãng phí, có biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống, cá biệt có một số thanh niên sa vào tệ nạn xã hội, tội phạm. Vì vậy, xây dựng lối sống cao đẹp và có ý thức cho giới trẻ là điều kiện cần thiết. Đặc biệt Thừa Thiên Huế là vùng đất có nền văn hóa và bề dày lịch sử lâu đời nên bảo tồn và phát huy và các giá trị nền văn hóa Huế là trách nhiệm cao cả mỗi Thanh niên Thừa Thiên Huế.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.514.283
Truy cập hiện tại 474