Tìm kiếm tin tức
Triển khai dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại thị xã Hương Thủy
11/16/2023 9:16:33 PM

Thực hiện Kế hoạch số 2612/KH-STP ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Sở Tư pháp về triển khai dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Dự án) tại thị xã Hương Thủy, ngày 10/11/2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI tổ chức hội nghị dự án Số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại thị xã Hương Thủy.

Tham dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Ngô Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; đại diện Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, UBND thị xã Hương Thủy và Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Dự kiến thời gian triển khai Dự án tại thị xã Hương Thủy là 40 ngày từ 01/11/2023 - 17/12/2023 (Thời gian dự kiến từ khâu scan - tích hợp dữ liệu, trong đó khâu Scan tại thị xã từ 03/11/2023 - 19/11/2023) với 106.146 trường hợp dữ liệu hộ tịch trên tổng số 1.436.080 trường hợp của toàn Dự án.
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI  đã giới thiệu tổng quan về Dự án; báo cáo trình bày quy trình, cách thức thực hiện số hóa dữ liệu, nhiệm vụ cụ thể của Phòng Tư pháp, UBND xã, phường, công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc triển khai thực hiện Dự án tại thị xã Hương Thủy nhằm thông tin đầy đủ, cụ thể các yêu cầu, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch để đảm bảo hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy đang lưu trữ tại UBND xã, phường, Phòng Tư pháp trên địa bàn thị xã Hương Thủy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và tích hợp, đồng bộ vào Hệ thống số hóa dùng chung của tỉnh.

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận 04 ý kiến trao đổi của UBND các xã, phường: Thủy Dương, Thủy Thanh và Phú Sơn về các khó khăn, vướng mắc đối với sổ hộ tịch giấy đang lưu trữ tại địa phương; đồng thời, lắng nghe ý kiến chỉ đạo thực hiện của đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Sở, đồng chí Ngô Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy về việc triển khai Dự án.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ được triển khai thành phố Huế, thị xã Hương Trà và các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra theo Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 và Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện số hóa dữ liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo dx.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.075.305
Truy cập hiện tại 536