Các giảng viên trẻ tiêu biểu được tuyên dương

13 cán bộ, giảng viên được tuyên dương đều là những giảng viên trẻ tiêu biểu ở các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐH Huế với những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều thành tích cho công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Theo đại diện lãnh đạo ĐH Huế, các giảng viên trẻ được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định, đạo đức nhà giáo tại đơn vị; tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hoặc là gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây cũng là những giảng viên có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo ĐH Huế mong các giảng viên trẻ tiêu biểu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của ĐH Huế cùng các đơn vị thành viên; phát triển tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các thế hệ tiếp theo và truyền ngọn lửa thành công đến với tất cả sinh viên ĐH Huế.