Tìm kiếm tin tức
Hương Trà: tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp
11/11/2023 4:31:13 PM

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, phát triển sản xuất; Ban Thường vụ Thị Đoàn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên làm kinh tế và những thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu thanh niên được nghe phổ biến một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; cập nhật 36 mô hình trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao đã được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước. Qua đó giúp cán bộ, hội viên, thanh niên nắm bắt kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp và định hướng lại cho hội viên, thanh niên trên địa bàn áp dụng các mô hình cây, con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Ngoài ra, trong chương trình tập huấn, học viên được cung cấp kiến thức về khoa học công nghệ, nắm bắt tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ năng khởi nghiệp để phát triển kinh tế; trao đổi kinh nghiệm triển khai các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên.

Chương trình tập huấn đã giúp đoàn viên, thanh niên nắm bắt kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp và định hướng lại cho thanh niên trên địa bàn áp dụng các mô hình phù hợp để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Thị Đoàn Hương Trà

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.075.258
Truy cập hiện tại 525