Tìm kiếm tin tức
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa bằng các hình thức tuyên truyền thiết thực
Ngày cập nhật 21/05/2021

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, trong thời gian qua, Ban điều hành dự án“Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu đã thực hiện và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trong việc bẻo vệ môi trường và đặc biệt là thay đổi thói quen hằng ngày với việc sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa 1 lần.

 

Trong năm 2021, Ban Điều hành dự án đã xây dựng 2.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhự và tiến hành phát tờ rơi tại cộng đồng dân cư, các chợ và các hộ gia đình nuôi trồng thủy hải sản trên hệ thống đầm Sam, xã Phú Thuận và thị trấn Thuận an, xây dựng 12 chuyên mục tuyên truyền bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” phát trên đài truyền thanh của xã Phú Thuận và thị trấn Thuận An.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa và phong trào “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, thời gian tới Ban Điều hành Dự án tiếp tục tăng cường chỉ đạo 2 xã Phú Thuận và Thị trấn Thuận an trong việc bảo vệ môi trường; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường thông qua các phương tiện thông và truyền thông, củng như các hoạt động giáo dục pháp luật về môi trường. Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ khác. Chú trọng xây dựng và thực hiện quy ước, cam kết về Bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường của cộng đồng dân cư. Phát triển các phong trào quần chúng, vận động Nhân dân tích cực tham gia Bảo vệ môi trường. Phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động Bảo vệ môi trường; gắn nội dung Bảo vệ môi trường với phong trào toàn dân tham gia Bảo vệ môi trường.

BAN PHONG TRÀO

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.900.839
Truy cập hiện tại 216