Tìm kiếm tin tức
Chủ nhật xanh tuần 27: Các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường gắn với công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày cập nhật 07/08/2020

Một số hình ảnh tại các địa phương, đơn vị:

Ban Phong trào tổng hợp

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.907.556
Truy cập hiện tại 357