Tìm kiếm tin tức
Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp
Ngày cập nhật 13/07/2018

Vừa qua, tại hội trường Trung tâm Đào tạo, hơn 300 đoàn viên của Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đã tham gia buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022; quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên do Ban Thường vụ Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

 

Tại buổi học tập, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân –Bí thư Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022  gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cũng tại buổi học tập, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân đã quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên và đề nghị các Chi đoàn tích cực tổ chức tuyên truyền và triển khai sâu rộng hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến đoàn viên, thanh niên trong Bệnh viện; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trong sinh hoạt Chi đoàn, trên các phương tiện truyền thông hiện đại. Đồng thời, có hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả việc tuyên truyền và triển khai học tập, quán triệt nghị quyết.

Thông qua buổi học tập nhằm giúp cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các  cấp. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cán bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.367
Truy cập hiện tại 291