Tìm kiếm tin tức
Phú Vang: Tổ chức Hội nghị phổ biển, quán triệt Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung Ương Đảng
Ngày cập nhật 29/05/2018

Sáng ngày 25/5/2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt để phổ biến, quán triệt Quy định 124-QĐ/TW về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

 

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – UVTV Tỉnh Đoàn, HUV, Bí thư Huyện Đoàn đã phổ biến, quán triệt nội dung của Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến các đại biểu là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của 38 cơ sở Đoàn trên toàn huyện.Theo đó, Quy định 124-QĐ/TW có 5 Chương với 13 Điều, trong đó quy định nội dung giám sát bao gồm các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên. Mục đích của việc giám sát là nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện Đoàn yêu cầu các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư của các cơ sở Đoàn phải luôn tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các Quy định đến từng đoàn viên, hội viên và nhân dân để tạo sự thống nhất về tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Huyện Đoàn Phú Vang

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.361
Truy cập hiện tại 291