Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Ngày cập nhật 17/05/2018

Để đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Trung ương Đoàn đã xây dựng website tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI tại địa chỉ www.daihoi11.com.

Mỗi cá nhân khi tham gia tìm hiểu Nghị quyết phải thực hiện hai nội dung:

+ Phần đánh giá trắc nghiệm: Trả lời 20 câu hỏi trong thời gian 5 phút về công tác tổ chức Đại hội; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước; các nội dung chính trong báo cáo chính trị và các sửa đổi Điều lệ Đoạn...

+ Phần Hiến kế tặng Đoàn: Đưa ra 01 hoặc nhiều ý tưởng, sáng kiến nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới (tối đa 500 từ).

Hướng dẫn tham gia và tổ chức đánh giá trắc nghiệm. Hướng dẫn tải tại đây

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.390
Truy cập hiện tại 291