Tìm kiếm tin tức
Đoàn Khối Doanh nghiệp: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho cán bộ Đoàn chủ chốt
Ngày cập nhật 16/05/2018

Sáng ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 cho các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI; những điểm mới của Điều lệ Đoàn (sửa đổi, bổ sung); trao đổi các chuyên đề công tác giáo dục, công tác tổ chức, xây dựng Đoàn và phong trào của Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022; một số chương trình hành động của Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối doanh nghiệp năm 2018 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.357
Truy cập hiện tại 290