Tìm kiếm tin tức
Đại học Huế: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ngày cập nhật 09/05/2018

Vừa qua, Đoàn Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho gần 500 cán bộ, đoàn viên, sinh viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã được nghe Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Sinh viên Đại học Huế quyết tâm xây dựng các phong trào Đoàn ngày càng có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về cả chất và lượng.

Thời gian qua, sinh viên Đại học Huế đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, luôn xung kích, tình nguyện trong các hoạt động Đoàn; đi đầu trong việc ra sức thi đua học tập, phấn đấu trở thành "Sinh viên 5 tốt", "Sao tháng giêng"; luôn nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nghiên cứu; công tác tuyên truyền giáo dục đã được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên, hình thành nhân cách sinh viên năng động, sáng tạo, hội nhập với quốc tế.

Phát huy thành tích đạt được, sinh viên Đại học Huế đề ra mục tiêu tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; xây dựng Đoàn Đại học Huế vững mạnh.

Đoàn Đại học Huế

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.499
Truy cập hiện tại 291