Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018
Ngày cập nhật 23/04/2018

Sáng ngày 22/4, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quảng Điền đã tổ chức khai mạc Hội nghị học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018 cho cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn huyện.

 

Tại hội nghị, hơn 150 cán bộ Đoàn chủ chốt đã được quán triệt chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”; qua đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, góp phần hình thành giá trị hình mẫu thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ mới năng động, sáng tạo.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên thanh niên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp.

Huyện Đoàn Quảng Điền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.430
Truy cập hiện tại 294