Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XVI: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về phát triển Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/07/2021

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XVI (mở rộng) để đánh giá kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trình bày Tờ trình về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tờ trình về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Tờ trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông tin, Hội nghị Tỉnh ủy tập trung thảo luận về: tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; bàn và ra Nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn về khoa học - công nghệ của cả nước; xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; và một số nội dung quan trọng khác.

Đây là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16; cũng là năm đối diện với những khó khăn, thách thức mới do đại dịch COVID -19 bùng phát, kéo dài. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình sản xuất, kinh doanh từng bước được phục hồi, thích ứng trong trạng thái bình thường mới, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, đạt mức trung bình so với các tỉnh, thành phố trong vùng duyên hải miền Trung.

Tuy vậy, 6 tháng đầu năm còn nhiều tồn tại, hạn chế. Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động tiêu cực của dịch bệnh, còn có những yếu tố chủ quan cần làm rõ để tìm giải pháp khắc phục. Hội nghị tập trung thảo luận, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp quyết liệt hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.

Trong đó, chú trọng các chính sách, giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; huy động nguồn lực, tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, các chương trình kích cầu du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Biểu quyết thống nhất các nội dung hội nghị đề ra

Trong lộ trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, xác định văn hóa - du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế cùng với phát triển kinh tế là những trụ cột cơ bản; đồng thời, cũng là lợi thế so sánh để Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững trong quá trình hội nhập.

Việc xây dựng 4 trung tâm lớn trong giai đoạn hiện nay là vấn đề quan trọng, cần thiết và là chiến lược của tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về giáo dục - đào tạo và văn hóa - du lịch.

Hội nghị tiếp tục bàn, thảo luận về 2 lĩnh vực y tế và khoa học - công nghệ. Việc bàn và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm khoa học - công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cơ sở các báo cáo tổng kết; Tờ trình của Ban Thường vụ, Hội nghị cần tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất các giải pháp tối ưu, đột phá cho giai đoạn sắp tới, biến tiềm năng, lợi thế của địa phương, cộng với cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh thành kết quả hiện thực trong cuộc sống.

Nguồn: báo Thừa Thiên Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.901.026
Truy cập hiện tại 219