Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền: Hiệu quả từ mô hình "3 không"
Ngày cập nhật 04/10/2019

Trong thời gian qua, phát huy hiệu quả mô hình "3 không", các tổ chức đoàn trong toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên như: diễu hành, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền, ký cam kết thực hiên các quy định về ma túy ...

Tệ nạn xã hội là chủ đề thu hút được sự quan tâm đông đảo các tầng lớp xã hội. Xét về bản chất, tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch tiêu cực, thể hiện thái độ lệch lạc, coi thường các giá trị truyên thống đạo lý, xem nhẹ các nguyên tắc, quy định của pháp luật hiện hành, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội, cản trở tiến bộ xã hội của nền văn hóa lành mạnh. Hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Điền tình hình về ma túy đang diễn biến phức tạp, ma túy đang len lỏi đến từng xóm bản, từng hộ gia đình và nó không loại trừ bất cứ một ai.

Nhận thức được tác hại của ma túy, các tổ chức cơ sơ Đoàn đã triển khai hiệu quả mô hình "3 không" và phát động phong trào "khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội và ma túy"; tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện "3 không”: “Không thử, không giữ và không sử dụng các chất ma túy” giúp các bạn trang bị một số kiến thức và cách tự bảo vệ mình trước những cám dỗ ngoài xã hội.

Đến nay, trên địa bàn huyện, mô hình đã được nhân rộng tại các xã trên địa bàn huyện; nhờ vậy tình hình thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, nghiện ma túy giảm đáng kể, hầu như không có thanh niên tham gia mua bán, vận chuyển ma túy. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ tiếp tục triển khai mô hình đến từng khu dân cư địa bàn trọng điểm.

Huyện Đoàn Quảng Điền

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 8.119.129
Truy cập hiện tại 2.956