Tìm kiếm tin tức
Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn giám sát chuyên đề năm 2021
Ngày cập nhật 29/07/2021

Trong 2 ngày 28,29/7/2021 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn thành lập Đoàn giám sát việc triển khai Kế hoạch số 119-KH/TĐTN, ngày 23/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 – 2022 tại 04 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh là: Huyện Đoàn Phong Điền, Xã Đoàn Điền Hương (huyện Phong Điền), Huyện Đoàn Nam Đông, Xã Đoàn Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

 

Trong thời gian qua thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TĐTN, ngày 23/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022, Ban Thường vụ các Huyện Đoàn, Xã Đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với từng đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ có bãn lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, hằng năm các cơ sở Đoàn chủ động thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tổ chức các lớp tập huấn hoặc cử cán bộ để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về Đoàn - Hội - Đội. Đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên rà soát và được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo về độ tuổi, trình độ chuyên môn, tâm huyết với công tác đoàn. Đồng thời tham mưu Cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm trong công tác bố trí, luân chuyển cán bộ Đoàn nhằm tạo môi trường cho cán bộ Đoàn tiếp tục rèn luyện và cống hiến.

Thông qua hoạt động giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã đánh giá được nhất kết quả đã đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nắm được những tồn tại khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.904.066
Truy cập hiện tại 52