Tìm kiếm tin tức
Hoạt động Đoàn, Hội, Đội >> Hoạt động Đoàn
Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Đồng thời, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ làm công tác kiểm tra, ngày 21/8/2019, tại Hội trường Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và giám sát, phản biện xã hội của Đoàn năm 2019 cho các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn.
Sáng ngày 26/8/2018, tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn về Vai trò của công nghệ thông tin trong quá trình hội nhập quốc tế cho hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Tại Hội trường Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2019 cho 125 học viên là cán bộ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế tiếp tục hướng dẫn thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội (chủ trương 1 + 1) cho các trường Đại học trực thuộc Đại học Huế.  
Nhằm tăng cường công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đối với đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, việc chấp hành Điều lệ Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, ngày 20-21/8/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với các đơn vị: Thành Đoàn Huế, Huyện Đoàn Quảng Điền, Đoàn Phường Phú Hòa và Xã Đoàn Quảng Phước.
Năm 2019, Huyện Đoàn Phú Vang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, với tinh thần và quyết tâm cao độ, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra. Một trong những chủ trương được các cấp bộ Đoàn đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đó là chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.  
Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Nam Đông đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được 1 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội (chủ trương 1 + 1).
Nhằm mục đích phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở Đoàn. Trong năm 2019, Huyện Đoàn A Lưới đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong việc triển khai chương trình "Rèn luyện đoàn viên" và thực hiện chủ trương 1+1.  
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên, ngày 09/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Thị Đoàn Hương Thủy đăng cai tổ chức lớp tập huấn với chuyên đề “Cơ hội và thách thức đối với thanh niên trong quá trình hội nhập quốc tế” cho các Bí thư Đoàn trên địa bàn thị xã Hương Thủy.  
Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên trong năm 2019, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phong Điền đã ban hành hướng dẫn số 02-HD/DTN, ngày 03/01/2019 về việc triển khai nội dung “1+1”. Đến tháng 6/2019, hầu hết các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện thực hiện tốt nội dung này, đem lại hiệu quả trong việc tập hợp thanh niên, mở rộng tổ chức Đoàn, Hội.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.900.868
Truy cập hiện tại 213