Tìm kiếm tin tức
Đoàn Học viện Âm nhạc Huế: Phát huy vai trò đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
Ngày cập nhật 10/10/2019

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng Học viện Âm nhạc Huế, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông (ANTT&ATGT).

 

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trước cồng Học viện Âm nhạc Huế thường xuyên xảy ra đặc biệt là các giờ cao điểm. Học viện Âm nhạc Huế nằm ngày nút giao thông quan trọng, là điểm có nhiều phương tiện qua lại để đón khách tại Ga Huế, vì vậy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được quan tâm. Trước tình hình đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT&ATGT. Đội có 24 thành viên là các đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, do đồng chí Trần Phương Đông - UVTV Đoàn học viện Âm nhạc Huế làm đội trưởng. Vào mỗi giờ tan học, Đội sẽ cử 4 - 5 thành viên tham gia giữ gìn trật tự và phân luồng giao trước cổng trường. Các thành viên trong Đội làm nhiệm vụ nhắc nhở các bạn sinh viên tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc ít xảy ra; đứng chờ các sinh viên khác đúng chỗ quy định; nhắc nhở chủ các phương tiên đón khách đậu, đỗ xe đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế cũng đã phối hợp với Đoàn Công an tỉnh tham gia trong công tác này, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của Đội; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn...

Sau một thời gian triển khai, Đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn ANTT&ATGT đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên sinh viên; tình trạng sinh viên chờ nhau trước cổng trường được hạn chế; sinh viên tan học ra về có trật tự không còn tình trạng chen lấn gây ùn tắc; các phương tiện giao thông đậu đỗ xe đúng quy định, giao thông được thông thoáng và an toàn hơn.

Đoàn học viện Âm nhạc Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Học viện Âm nhạc Huế: Phát huy vai trò đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
Ngày cập nhật 10/10/2019

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng Học viện Âm nhạc Huế, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông (ANTT&ATGT).

 

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trước cồng Học viện Âm nhạc Huế thường xuyên xảy ra đặc biệt là các giờ cao điểm. Học viện Âm nhạc Huế nằm ngày nút giao thông quan trọng, là điểm có nhiều phương tiện qua lại để đón khách tại Ga Huế, vì vậy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được quan tâm. Trước tình hình đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT&ATGT. Đội có 24 thành viên là các đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, do đồng chí Trần Phương Đông - UVTV Đoàn học viện Âm nhạc Huế làm đội trưởng. Vào mỗi giờ tan học, Đội sẽ cử 4 - 5 thành viên tham gia giữ gìn trật tự và phân luồng giao trước cổng trường. Các thành viên trong Đội làm nhiệm vụ nhắc nhở các bạn sinh viên tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc ít xảy ra; đứng chờ các sinh viên khác đúng chỗ quy định; nhắc nhở chủ các phương tiên đón khách đậu, đỗ xe đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế cũng đã phối hợp với Đoàn Công an tỉnh tham gia trong công tác này, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của Đội; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn...

Sau một thời gian triển khai, Đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn ANTT&ATGT đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên sinh viên; tình trạng sinh viên chờ nhau trước cổng trường được hạn chế; sinh viên tan học ra về có trật tự không còn tình trạng chen lấn gây ùn tắc; các phương tiện giao thông đậu đỗ xe đúng quy định, giao thông được thông thoáng và an toàn hơn.

Đoàn học viện Âm nhạc Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Học viện Âm nhạc Huế: Phát huy vai trò đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
Ngày cập nhật 10/10/2019

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng Học viện Âm nhạc Huế, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông (ANTT&ATGT).

 

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trước cồng Học viện Âm nhạc Huế thường xuyên xảy ra đặc biệt là các giờ cao điểm. Học viện Âm nhạc Huế nằm ngày nút giao thông quan trọng, là điểm có nhiều phương tiện qua lại để đón khách tại Ga Huế, vì vậy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được quan tâm. Trước tình hình đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT&ATGT. Đội có 24 thành viên là các đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, do đồng chí Trần Phương Đông - UVTV Đoàn học viện Âm nhạc Huế làm đội trưởng. Vào mỗi giờ tan học, Đội sẽ cử 4 - 5 thành viên tham gia giữ gìn trật tự và phân luồng giao trước cổng trường. Các thành viên trong Đội làm nhiệm vụ nhắc nhở các bạn sinh viên tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc ít xảy ra; đứng chờ các sinh viên khác đúng chỗ quy định; nhắc nhở chủ các phương tiên đón khách đậu, đỗ xe đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế cũng đã phối hợp với Đoàn Công an tỉnh tham gia trong công tác này, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của Đội; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn...

Sau một thời gian triển khai, Đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn ANTT&ATGT đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên sinh viên; tình trạng sinh viên chờ nhau trước cổng trường được hạn chế; sinh viên tan học ra về có trật tự không còn tình trạng chen lấn gây ùn tắc; các phương tiện giao thông đậu đỗ xe đúng quy định, giao thông được thông thoáng và an toàn hơn.

Đoàn học viện Âm nhạc Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Học viện Âm nhạc Huế: Phát huy vai trò đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
Ngày cập nhật 10/10/2019

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng Học viện Âm nhạc Huế, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông (ANTT&ATGT).

 

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trước cồng Học viện Âm nhạc Huế thường xuyên xảy ra đặc biệt là các giờ cao điểm. Học viện Âm nhạc Huế nằm ngày nút giao thông quan trọng, là điểm có nhiều phương tiện qua lại để đón khách tại Ga Huế, vì vậy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được quan tâm. Trước tình hình đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT&ATGT. Đội có 24 thành viên là các đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, do đồng chí Trần Phương Đông - UVTV Đoàn học viện Âm nhạc Huế làm đội trưởng. Vào mỗi giờ tan học, Đội sẽ cử 4 - 5 thành viên tham gia giữ gìn trật tự và phân luồng giao trước cổng trường. Các thành viên trong Đội làm nhiệm vụ nhắc nhở các bạn sinh viên tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc ít xảy ra; đứng chờ các sinh viên khác đúng chỗ quy định; nhắc nhở chủ các phương tiên đón khách đậu, đỗ xe đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế cũng đã phối hợp với Đoàn Công an tỉnh tham gia trong công tác này, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của Đội; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn...

Sau một thời gian triển khai, Đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn ANTT&ATGT đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên sinh viên; tình trạng sinh viên chờ nhau trước cổng trường được hạn chế; sinh viên tan học ra về có trật tự không còn tình trạng chen lấn gây ùn tắc; các phương tiện giao thông đậu đỗ xe đúng quy định, giao thông được thông thoáng và an toàn hơn.

Đoàn học viện Âm nhạc Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Học viện Âm nhạc Huế: Phát huy vai trò đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
Ngày cập nhật 10/10/2019

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng Học viện Âm nhạc Huế, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông (ANTT&ATGT).

 

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trước cồng Học viện Âm nhạc Huế thường xuyên xảy ra đặc biệt là các giờ cao điểm. Học viện Âm nhạc Huế nằm ngày nút giao thông quan trọng, là điểm có nhiều phương tiện qua lại để đón khách tại Ga Huế, vì vậy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được quan tâm. Trước tình hình đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT&ATGT. Đội có 24 thành viên là các đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, do đồng chí Trần Phương Đông - UVTV Đoàn học viện Âm nhạc Huế làm đội trưởng. Vào mỗi giờ tan học, Đội sẽ cử 4 - 5 thành viên tham gia giữ gìn trật tự và phân luồng giao trước cổng trường. Các thành viên trong Đội làm nhiệm vụ nhắc nhở các bạn sinh viên tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc ít xảy ra; đứng chờ các sinh viên khác đúng chỗ quy định; nhắc nhở chủ các phương tiên đón khách đậu, đỗ xe đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế cũng đã phối hợp với Đoàn Công an tỉnh tham gia trong công tác này, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của Đội; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn...

Sau một thời gian triển khai, Đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn ANTT&ATGT đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên sinh viên; tình trạng sinh viên chờ nhau trước cổng trường được hạn chế; sinh viên tan học ra về có trật tự không còn tình trạng chen lấn gây ùn tắc; các phương tiện giao thông đậu đỗ xe đúng quy định, giao thông được thông thoáng và an toàn hơn.

Đoàn học viện Âm nhạc Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đoàn Học viện Âm nhạc Huế: Phát huy vai trò đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông
Ngày cập nhật 10/10/2019

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trước cổng Học viện Âm nhạc Huế, Ban Thường vụ Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông (ANTT&ATGT).

 

Thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông trước cồng Học viện Âm nhạc Huế thường xuyên xảy ra đặc biệt là các giờ cao điểm. Học viện Âm nhạc Huế nằm ngày nút giao thông quan trọng, là điểm có nhiều phương tiện qua lại để đón khách tại Ga Huế, vì vậy vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cần được quan tâm. Trước tình hình đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế đã thành lập Đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT&ATGT. Đội có 24 thành viên là các đoàn viên tích cực tham gia công tác Đoàn và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn, do đồng chí Trần Phương Đông - UVTV Đoàn học viện Âm nhạc Huế làm đội trưởng. Vào mỗi giờ tan học, Đội sẽ cử 4 - 5 thành viên tham gia giữ gìn trật tự và phân luồng giao trước cổng trường. Các thành viên trong Đội làm nhiệm vụ nhắc nhở các bạn sinh viên tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc ít xảy ra; đứng chờ các sinh viên khác đúng chỗ quy định; nhắc nhở chủ các phương tiên đón khách đậu, đỗ xe đúng quy định.

Bên cạnh đó, Đoàn Học viện Âm nhạc Huế cũng đã phối hợp với Đoàn Công an tỉnh tham gia trong công tác này, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho các thành viên của Đội; tập huấn kỹ năng lái xe an toàn...

Sau một thời gian triển khai, Đội thanh niên tình nguyện xung kích giữ gìn ANTT&ATGT đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên sinh viên; tình trạng sinh viên chờ nhau trước cổng trường được hạn chế; sinh viên tan học ra về có trật tự không còn tình trạng chen lấn gây ùn tắc; các phương tiện giao thông đậu đỗ xe đúng quy định, giao thông được thông thoáng và an toàn hơn.

Đoàn học viện Âm nhạc Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.865.311
Truy cập hiện tại 1.575