Tìm kiếm tin tức
Đoàn Đại học Huế phối hợp Đoàn Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại các trường đại học
Ngày cập nhật 03/10/2019

Hiện nay, Đại học Huế có 08 trường đại học, 02 Khoa trực thuộc với trên 40.000 sinh viên. Trong những năm qua, công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giữa lực lượng Đoàn Công an và Đoàn các trường đại học thường xuyên được quan tâm chú trọng, tăng cường công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo môi trường của các nhà trường luôn được ổn định, phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học.

Vừa qua, Đoàn Đại học Huế và Đoàn Công an tỉnh đã có buổi làm việc về công tác phối hợp đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các trường Đại học. Hai đơn vị đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp với các nội dung bám sát nội dung của Thông tư liên tịch số 34 của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về việc “Hướng dẫn phối hợp công tác đảm bảo ANTT tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, cụ thể: Tăng cường phối hợp với các trường đại học trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh giáo dục đào tạo, quản lý nhà nước về ANTT trên lĩnh vực GD-ĐT, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động lợi dụng lĩnh vực giáo dục, đào tạo để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, vi phạm pháp luật; thường xuyên phổi hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên,  sinh viên nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn Công an sẽ chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn nhà trường xây dựng quy chế sử dụng, khai thác thông tin trên mạng internet, quy chế sử dụng máy vi tính, máy photocopy, thiết bị thông tin liên lạc trong nhà trường; từ đó phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả việc in sao, phát tán và tuyên truyền các tài liệu có nội dung xấu, phản động, lộ, lọt bí mật nhà nước... Bên cạnh đó, Đoàn Công an tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với Đoàn các trường trong công tác bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng; đảm bảo cho các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đoàn các trường đại học chủ động phối hợp với lực lượng công an trong công tác quản lý đoàn viên, sinh viên, đặc biệt là thời gian không lên giảng đường nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội của đoàn viên, sinh viên; thường xuyên trao đổi tình hình, kịp thời thông tin về các biểu hiện bất thường liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội trong nhà trường, trong sinh viên và tích cực phối hợp với lực lượng công an xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc.

Thông qua các nội dung hoạt động phối hợp sẽ góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời  tạo môi trường thuận lợi để các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Đoàn Đại học Huế

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.865.295
Truy cập hiện tại 1.576