Tìm kiếm tin tức
Theo dấu chân Bác
TCCS - Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, quy luật tồn tại và phát triển của Đảng; công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện đảng viên thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”(1). Thấm nhuần di huấn của Người, các đơn vị cơ sở quân đội xem công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên là góp phần xây dựng và chỉnh đốn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
TCCS - Đạo đức và pháp luật là hai hình thái ý thức xã hội tham gia vào việc điều chỉnh hành vi con người, là công cụ hữu hiệu để Nhà nước thực hiện quản lý xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc kết hợp pháp luật, chú trọng giáo dục đạo đức đi đôi với không ngừng tăng cường vai trò, sức mạnh của luật pháp trong quản lý xã hội. Những nét đặc sắc trong tư tưởng của Người về mối quan hệ biện chứng giữa đạo đức và pháp luật là cẩm nang quý để vận dụng vào công tác quản lý xã hội hiện nay.    
Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã trở thành bất hủ, không chỉ phản ánh ý chí, khát vọng của toàn dân tộc mà còn trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Việt Nam.  
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cần thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.  
 (TG) - Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.  
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học Bác cách “nêu gương” là làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người ngày càng thấm sâu, lan tỏa vào đời sống; trở thành cốt cách, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên.  
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng, giáo dục đội ngũ đảng viên. Theo Người “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Trong đó, người Bí thư chi bộ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng nói riêng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở nói chung. Và đồng chí Phạm Thanh Hữu – Bí thư chi bộ xóm 8 xã Hải Tây, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định là một minh chứng sinh động trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, được cán bộ và nhân dân địa phương hết sức tin yêu.  
Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.  
Trung tá Hoàng Văn Anh Đức – Đội phó Đội điều tra, thẩm định Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh là một trong hai cá nhân tiêu biểu được Công an tỉnh đề xuất Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong đợt sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  
 (TG) - Có rất nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nhưng đều tựu chung lại ở điểm: Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Triển khai học tập Nghị quyết
Sáng ngày 9/8/2018, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và học tập, giáo dục pháp luật năm 2018; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện nhiệm kỳ 2017-2022.
Vừa qua, tại hội trường Trung tâm Đào tạo, hơn 300 đoàn viên của Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế đã tham gia buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế nhiệm kỳ 2017 – 2022; quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên do Ban Thường vụ Đoàn Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.  
Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức trao giải tuần 1 và 2 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.  
Sáng 20/6/2018, tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại Hội Đoàn các cấp cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.    
Chiều ngày 07/6/2018 Thị Đoàn Hương Trà tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Tỉnh đoàn lần thứ XV, Thị đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chuyên đề 2018 và lồng ghép tuyên truyền luật an toàn giao thông.  
Ban Biên tập giới thiệu tài liệu Hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI 
Ban Biên tập xin giới thiệu Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Ban Biên tập xin giới thiệu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI   nhiệm kỳ 2017 – 2022 
Tóm tắt Báo cáo chính trị trình bày phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tháng Thanh niên
Vào tối ngày 25/3/2021, tại nghĩa trang liệt sỹ xã Bình Thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã phối hợp Đảng ủy, chính quyền xã Bình Thành tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống - sáng mãi niềm tin” kỷ niệm 90 năm ngay thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, trong 30 ngày của Tháng Thanh niên năm 2021, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa hết sức đặc biệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và tạo không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).  
Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, trong những ngày tháng 3, đoàn viên, thanh niên Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-2021).
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Huế năm 2021; hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với những trẻ em còn thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, học tập tại vùng cao xa xôi cũng như thắt chặt hơn nữa tình cảm và tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên với các cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc, giáo dục, tuyên truyền với đoàn viên truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Trong không khí náo nức của Tháng Thanh niên, hòa chung không khí tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện A Lưới, 100% các Chi đoàn trực thuộc đã triển khai tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.
Tháng 3 - Tháng Thanh niên, Tháng của Ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Những ngày cuối tháng 3, đoàn viên, thanh niên dường như nhanh hơn, háo hức hơn khi kỷ niệm 90 năm tổ chức Đoàn thanh niên lớn lên cùng đất nước và vang vọng lời Bác dặn: “Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí, ắt làm nên”  
Sáng ngày 29/3/2021, tại Nhà văn hóa huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ huyện tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt I năm 2021.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại trường Tiểu học Dạ Lê cho học sinh các khối lớp 3,4 và 5 với nhiều nội dung, hoạt động sôi nổi, bổ ích.
Sáng 24/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Đến dự có đồng chí Lê Ngọc Sơn - Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; đồng chí Trương Đức Tú - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Ngô Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Trần Tấn Quốc - UVTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thị xã cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Trường vụ và nguyên cán bộ chuyên trách cơ quan Huyện Đoàn, Thị Đoàn qua các thời kỳ; các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên.
Ngày 21/3/2021, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế, Thị Đoàn Hương Thủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy  tổ chức Ngày hội “Tự hào quê hương Việt Nam” năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Học sinh 3 rèn luyện - Sinh viên 5 tốt
Ngày 20/01/2019, trong không khí vui mừng phấn khởi thanh niên thành phố Huế hướng đến kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng năm mới xuân Kỷ Hợi 2019;Thành Đoàn Huế đã tổ chức Lễ tuyên dương các học sinh, sinh viên đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt",  “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 - 2018 và trao học bổng "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Huế" năm 2019.
3 trong số 16 sinh viên, đảng viên trẻ vừa được Tỉnh đoàn tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” mà chúng tôi gặp đều học giỏi; tiên phong, hết mình với công tác hội, phong trào tình nguyện.  
Tối ngày 31/12/2018, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và "Học sinh 3 rèn luyện" cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 cho 17 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trên các mặt. 
Trong chặng đường phát triển của mỗi cá nhân, “Sinh viên 5 tốt” sẽ trở thành một trong những cơ hội đồng hành tốt để người trẻ đạt được ước mơ, khát vọng đã được xác lập trong hành trình học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai từ năm 2011 với 03 nội dung chính: rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề; rèn luyện kỹ năng, thái độ nghề nghiệp. Phong trào nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho học sinh của chương trình đào tạo trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được rèn luyện, phấn đấu, trang bị những hành trang cần thiết để lập thân, lập nghiệp.
“Mong muốn được cống hiến sức trẻ và đóng góp trí tuệ nhiều hơn cho cộng đồng” là chia sẻ của Nguyễn Thị Như Quỳnh (Khoa Du lịch, Đại học Huế), Cái Vĩnh Tuấn Anh (Đại học Luật, Đại học Huế) và Trương Phương Uyên, Hồ Thị Khánh Vân (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) sau khi nhận được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao tháng Giêng” các cấp, danh hiệu cao quý đánh dấu quá trình phấn đấu, tôn vinh những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện, hội nhập.   
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018, ngày 20/01/2018, Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp đã tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2018) và Tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm học 2017 – 2018. Thầy giáo Lê Văn Luận – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chủ nhật xanh
Hình ảnh hoạt động tại một số đơn vị:  
Hình ảnh hoạt động tại một số đơn vị:
Thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động; nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường. Sáng ngày 20/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức hoạt động ra quân Ngày Chủ nhật xanh tuần thứ 21, năm 2021 với chủ đề “Hãy làm sạch biển” tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên 07 Đoàn xã, thị trấn dọc ven biển huyện Phú Vang.  
Thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động, Ngày 30/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tiếp tục triển khai đồng loạt ra quân thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.  
Ngày 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương nhằm soát xét công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2020 và kế hoạch Lễ phát động năm 2021.  
Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng các lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo, thăm hỏi, động viên các lực lượng và Nhân dân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” - tổng vệ sinh môi trường và dọn dẹp khắc phục hậu quả của bão số 5 trên địa bàn toàn tỉnh.
Nhằm nhanh chóng trả lại cảnh quan môi trường và ổn định cuộc sống người dân bị thiệt hại do bão số 5 gây ra, ngày 20/9 (ngày chủ nhật), các địa phương trong tỉnh đã huy động tất cả các lực lượng ra quân dọn vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau bão.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án NCNLCĐ trong QLRTN
Ngày 18/7/2021 tại bãi biển Thuận an, phường Thuận an, thành phố Huế. Ban Điều hành Dự án chỉ Đạo 2 đơn vị xã Đoàn Phú Thuận và phường Thuận an, CLB “Sống xanh vì cộng đồng” phối hợp với Đoàn TN Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi đoàn Mobiphone Huế tổ chức chương trình tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, chương trình “Hãy làm sạch biển” thu hút được hơn 350 ĐVTN tham gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP).  
Ngày 16/4/2021, Tại xã Phú Thuân, huyện Phú Vang, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với công ty Wood & words đã trao tặng tủ thuốc cho ngư dân trẻ vươn khơi bám biển của Thị trấn Thuận an và xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.  
Ngày 11/7/2021 tại Tổ dân Phố Tân Cảng, phường Thuận an, tp Huế. Ban Điều hành Dự án chỉ Đạo 2 đơn vị phối hợp với Hải Đội 2 - Đôn Biên phòng cửa khẩu Thuận an, CLB “Sống xanh vì cộng đồng” tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút được hơn 250 ĐVTN tham gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của  Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP).  
Ngày 27/6/2021 tại bãi tắm Phú Thuận và Thị trấn Thuận an huyện Phú Vang. Ban Điều hành Dự án chỉ Đạo 2 đơn vị phối hợp với Đoàn Công an tỉnh ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với chương tình “Hãy làm sạch biển” thu hút được hơn 350 ĐVTN tham gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của  Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP).  
Qua 6 tháng triển khai tại thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), Dự án (DA) “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” do Tỉnh đoàn chủ trì thực hiện, góp phần thay đổi nhận thức của người dân bằng những hoạt động thiết thực, trực quan.  
Ngày 20/6/2021 tại xã Phú Thuận và Thị trấn Thuận an huyện Phú Vang. Ban Điều hành Dự án chỉ Đạo 2 đơn vị ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút được hơn 200 ĐVTN tham gia. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của  Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP).  
Được triển khai tại thị trấn Thuận An và xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, mô hình “Thôn không rác” bước đầu hình thành ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni lông cho người dân địa phương.
Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP), sáng ngày 20/02/2021,  Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiến hành lắp đặt 08 Pano tại xã Phú Thuận và thị trấn Thuận An huyện Phú Vang.  
Trải qua hơn 20 tuần triển khai, thực hiện Ngày chủ nhật xanh gắn với mô hình “60 phút sạch nhà đẹp ngõ” tại 2 xã Phú Thuận và Thị trấn thuận an đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Ý thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người dân đã nâng lên qua những hành động cụ thể, thiết thực cùng chung tay dọn sạch rác thải, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của  Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Liên hiệp quốc (UNDP/GEF SGP).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kênh tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi
Tổ chức “Đối thoại học đường” là hướng mở tích cực để nhà trường, thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh cùng chung sức vun đắp tinh thần dân chủ học đường.  
Bernard Shaw từng nói: “Tự giác kỉ luật là bản năng của kẻ mạnh nhất.” Vậy làm sao để trở thành một người tự giác kỉ luật?
Cho các em tham gia những buổi trải nghiệm, 'vào vai' các vở kịch, chia sẻ thêm về công việc, nghề nghiệp trong các tiết dạy... là cách để định hướng nghề nghiệp cho học sinh tiểu học đang được nhiều trường áp dụng.
Điểm thi tốt nghiệp đã có, điểm chuẩn vào các trường đang công khai. Tin vui liên tục dội đến với những đứa trẻ quanh tôi. Bố mẹ các con thông báo con thi đỗ đại học, Facebook cá nhân cũng liên tục cập nhật bảng điểm. 
Chăm chỉ sẽ thành công nhưng có tư duy chiến lược bạn có thể đi xa hơn.
Khi cô đơn, đọc sách khiến tôi không còn cảm thấy cô độc. Khi trống rỗng, đọc sách khiến tôi không còn cảm thấy muộn phiền. Khi buồn bã, đọc sách khiến tôi giải tỏa những cảm xúc tiêu cực. Khi bi quan, đọc sách khiến tôi phấn chấn lại tinh thần…
TTO - Mỗi thời có những quan điểm về điểm số không giống nhau, nhưng những người 'lạc đường vào điểm số' thì giống nhau, đó là bằng mọi giá để có điểm thật cao, để đứng tốp đầu của lớp, của trường, để được nhận giải thưởng này, lời có cánh nọ...
Trong câu chuyện ngụ ngôn “Thỏ và Rùa”, thỏ dù chạy nhanh hơn nhưng lại về đích sau chú rùa chậm mà chắc. Còn trong cuộc sống, đôi khi để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cũng cần bước đi từ từ.
Trẻ em là đối tượng được quan tâm đặc biệt trong nguy cơ bị xâm hại, bạo hành ngày càng nhiều. Do đó, các cơ quan, đoàn thể cũng đang dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Một số điều về phòng chống xâm hại trẻ em cũng được thể hiện bằng các infographic.
Ngày 14/6, trong chuỗi hoạt động Tư vấn - hướng nghiệp cho học sinh năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình tư vấn tâm lý cho gần 5.000 đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nhịp sống trẻ
TTH.VN - Chiều 9/4, Thành Đoàn Huế cho biết, công tác tuyển chọn, tập huấn cho các tình nguyện viên Festival Nghề truyền thống Huế 2019 cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị việc phục vụ lễ hội.
Hòa chung không khí chào mừng tân sinh viên trên cả nước, chiều tối 24/9 tại khuôn viên trường Đại học Luật Huế – Đại học Huế Huế đã diễn ra chương trình "Ngày hội tân sinh viên K41" do Đoàn TNCS - Hội sinh viên trường tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi.  
Huyện Đoàn Quảng Điền – Phòng GD&ĐT huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong tràot nhi năm học 2016-2017 và lễ khánh thành ngôi nhà khăn quàng đỏ.
 Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Vừa qua, Ban Thường vụ Thị Đoàn Hương Trà đã tổ chức Lễ phát động chương trình “Bữa cơm có thịt” tại gia đình cụ bà Hoàng Thị Chanh – TDP 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Tham dự lễ phát động có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thị xã, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể thị xã, lãnh đạo chính quyền địa phương và đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Thị Đoàn.
Hội nhập đang dần trở thành tất yếu của phát triển. Với xu hướng đó, du lịch Huế cần có chiến lược mang tính dài hơi cho thời kỳ “mở cửa” này.
Đá cầu Huế chào mừng Tết Độc lập với 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ tại giải vô địch đá cầu trẻ và thiếu niên toàn quốc (tháng 8/2017). Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Văn Hiền còn hứa hẹn thêm những “giấc mơ vàng” khi cho thấy lứa học trò của mình đang trưởng thành.
Sau 4 lần tổ chức thành công, cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” đến năm nay đã được nâng lên thành cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam”. ​Chiều nay 21-8, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (LHTN VN) và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) đã chính thức phát động cuộc thi này.
MV mang tên "Quê hương Việt Nam", giới thiệu những cảnh đẹp thiên nhiên và con người xử Huế trên nền nhạc violin ca khúc "Quê hương Việt Nam", một sáng tác của nhạc sĩ Anh Khang.
Vượt qua 21 đề án của 21 cá nhân/nhóm tham gia dự thi, Hành trình Tuổi trẻ Cố đô của nhóm Youth Challenge vừa giành giải nhất Cuộc thi “Hành trình trải nghiệm và gắn kết Huế” do Trung tâm Học liệu - Đại học Huế phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn, ngày 24/5/2017, Đoàn Đại học Huế đã thành lập Đoàn hành trình gồm 12 thành viên xuất phát từ Cảng Cát Lái để bắt đầu hành trình 18 ngày đến với Trường Sa. Vượt hơn 1800 hải lý, đoàn đã đi thăm 10 điểm đảo, gồm: Đảo nổi (Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông), các đảo chìm (Len Đao, Cô Lin, Đá Lớn A, Đá Lớn B, Đá Lớn C). Dù điều kiện đi lại đặc thù khó khăn, có những ngày biển động sóng dữ dội nhưng trên gương mặt của tất cả mọi người luôn phấn khởi và tự hào khi được đặt chân đến nơi đây.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khởi nghiệp - Lập nghiệp
Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nhiều mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện Phong Điền cho thu nhập cao, có sức lan tỏa.  
Bên cạnh khơi nguồn để thanh niên tự tin nuôi dưỡng và hiện thực ý tưởng khởi nghiệp, Huyện đoàn A Lưới chủ động xây dựng và phát huy “Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp” giúp nhiều bạn trẻ phát triển kinh tế.    
Khởi nghiệp táo bạo với món bánh lọc truyền thống của bà nội, thương hiệu “Bu’s food” của Nguyễn Duy Vĩ được định giá 6 tỷ đồng. Không chỉ là sản phẩm kinh doanh, món bánh này còn mang lại cho chàng trai 8X người Huế ở Sài thành nhiều bài học kinh doanh...  
Chưa bao giờ khởi nghiệp có điều kiện thuận lợi như lúc này. Tuy vậy, sự thật sẽ “thô” nhưng mà thật, con đường startup không phải toàn màu hồng.
Sau nhiều năm bôn ba xứ người, gia đình ông Lê Quang Cao ở thị trấn Sịa (Quảng Điền) quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Ông Cao đầu tư 7 tỷ đồng nuôi cá chình, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn mở ra cơ hội phát triển cho người dân vùng đất thuần nông này.  
Chuyển giao, đổi mới công nghệ (ĐMCN) là xu thế tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chiến lược này, các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế đang vẫn trong thế yếu và thiếu.  
Là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh chiều 9/12. Làm việc với đoàn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.  
Mới đây, UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Cố đô khởi nghiệp” nhằm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để hiểu rõ hơn về nội dung cũng như mục tiêu của đề án, Báo Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với TS. Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).  
Cùng với việc thúc đẩy phong trào khởi nghiệp (KN) theo các đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học (ĐH) tại Huế đang đẩy mạnh nhiều hoạt động KN với mục tiêu kép, vừa tăng nhận thức vừa giảm rủi ro khi nhiều sinh viên vẫn lầm tưởng KN dễ dàng.  
Nuôi cá trên núi giờ đây không còn là chuyện lạ ở A Lưới. Nhưng nuôi cá trọng lượng cả chục kg mới là chuyện đáng quan tâm tại huyện miền núi này.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 7 năm 2021./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 6 năm 2021./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 5 năm 2021./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 3 năm 2021./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 02 năm 2021./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 01 năm 2021./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 11 năm 2020./
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 10 năm 2020./.  
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát hành Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 9 năm 2020./.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quay lại12345Xem tiếp
Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp
TTH - Những ngày qua, tâm trạng của nhiều người đều hướng về TP. Hồ Chí Minh khi tâm dịch COVID-19 mỗi ngày cứ trở nặng. Trong mọi điều kiện có thể những tình tình cảm khắp nơi đã gửi vào chia sẻ bà con ở Sài thành bằng tinh thần, vật chất, hàng hóa thực phẩm... khi thời điểm nguy khó.  
TTH - Một buổi chiều cuối tháng bảy, khi những cơn gió Lào (Tây Nam) làm con người ta khó chịu, nhưng nhìn thấy những bông hoa sen hồng vừa được thay mới, các mộ phần được làm vệ sinh sạch sẽ, khói hương thoang thoảng trong khuôn viên nghĩa trang… làm cho lòng người dịu hẳn đi trong những ngày tri ân lại về.  
Sau 5 ngày đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh, 75 cán bộ và sinh viên đoàn tình nguyện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã nhanh chóng làm quen với quy trình và cường độ công việc tại tâm dịch. Mang theo niềm tin và ý chí, “Y-Dược Huế chia lửa cùng tuyến đầu”, những chiến sĩ tình nguyện đã và đang góp sức cùng với Trạm Y tế, Quận đoàn, các đồng nghiệp ngành Y và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong cuộc chiến với Covid-19.  
TPO - Chàng trai mang tên Sebbie Hall (18 tuổi) là một người bị dị tật nhiễm sắc thể hiếm gặp, hiện sinh sống tại Lichfield, Staffs, Vương quốc Anh. Trước đây, nam thanh niên không bao giờ đi bộ hoặc nói chuyện, nhưng “siêu năng lực của lòng tốt” đã khiến cậu thay đổi.  
Chiều 29/6 tại Thành phố Pleiku, thừa ủy quyền của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Duy Nam, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Nguyễn Anh Duy, học sinh lớp 7/4 trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku đã dũng cảm cứu 2 em nhỏ khỏi bị đuối nước.  
Trong 21 ngày, Tứ cùng nhóm bạn trẻ xung phong vào “trận địa chống dịch” COVID-19 để nấu gần 6.000 suất cơm hỗ trợ cho lực lượng, người dân trong vùng cách ly, phong tỏa.
Sáng 28/6, Trường Cao đẳng Công nghiệp trao tặng khẩu trang y tế 4 lớp và nước rửa tay sát khuẩn do sinh viên trường tự sản xuất để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trong vài ngày tới.
Tuy hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng một học sinh tiểu học ở Huế không những “không tham của rơi” mà còn dùng toàn bộ tiền thưởng để ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19.
Sáng nay (25/6), tại Lạng Sơn diễn ra lễ trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho anh Hoàng Đình Phúc đã dũng cảm cứu 2 người gặp nạn trên sông Kỳ Cùng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, anh Ngô Việt Hưng, Bí thư chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch tại địa phương.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phóng sự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.765.808
Truy cập hiện tại 447