Tìm kiếm tin tức
Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh
Ngày cập nhật 09/10/2019

Chiều ngày 7/10, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ TỈnh Đoàn đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luân trẻ cấp tỉnh.

 

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh gồm có 17 thành viên, hàng tháng sẽ duy trì sinh hoạt một lần. Theo đó, nội dung sinh hoạt chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các vấn đề của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt, trao đổi các vấn đề liên quan đến nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội, đặc biệt là thông qua hệ thống báo chí và các trang mạng xã hội.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Thị Phương Hiền – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đề nghị trong thời gian tới Câu lạc bộ cần phải thành lập và duy trì hoạt động trang cộng đồng của câu lạc bộ để nắm bắt thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch của lực lượng phản cách mạng, tuyên tuyền những thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn để thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn; nghiên cứu tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, hội thảo; nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trên các lĩnh vực, phạm trù nghiên cứu các vấn đề lý luận đặt ra; giao lưu với các nhân chứng, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu về các vấn đề lý luận mà thành viên câu lạc bộ quan tâm...

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện và cấp cơ sở. Đồng thời, tuyển chọn những thành viên tiêu biểu tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp Trung ương.

Nguyên Phương

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.865.686
Truy cập hiện tại 1.636