Tìm kiếm tin tức
Phú Vang: Tăng cướng hoạt động kết nối thanh niên tôn giáo tại huyện Phú Vang
Ngày cập nhật 10/10/2019

Trong năm 2019, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên luôn được Ban Thường vụ Huyện Đoàn chú trọng thực hiện tốt, đặc biệt là việc thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo.

 

Để việc đoàn kết tập hợp thanh niên tôn giáo được diễn ra đồng bộ từ huyện đến cơ sở, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các đoàn viên, thanh niên tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo thông qua các buổi tọa đàm, các chương trình tập huấn, qua mạng xã hội và đặc biệt là các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, đồng thời thường xuyên vận động thanh niên tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tín ngưỡng tôn giáo lành mạnh đúng pháp luật.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã triển khai các phong trào, các chương trình hành động, động viên và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động nhằm xây dựng nông thôn mới và thực hiện các hoạt động vì vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Nhiều cơ sở đã có những cách làm hay, mô hình hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên tôn giáo tham gia các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội; động viên thanh niên tôn giáo hăng hái tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện Đoàn sẽ phát động những phong trào, cuộc vận động để thanh niên tôn giáo có điều kiện cống hiến, trưởng thành qua việc học tập và khởi nghiệp; quan tâm phối hợp tạo điều kiện để cùng các tôn giáo tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, giáo dục dạy nghề, khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường để lôi cuốn thu hút tập hợp thanh niên tôn giáo hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương Phú Vang ngày càng phát triển.

Huyện Đoàn Phú Vang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
   
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 7.865.559
Truy cập hiện tại 1.615